Giới thiệu
Mẫu đơn xin nghỉ không lương 2013

* Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

Khác
Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm
16/08/2013
Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm
29/05/2013
Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm
02/01/2013
Các Khoa/ Phòng nhận tờ “thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT” (mẫu C13-TS) tại P. TCKT, và có trách nhiệm chuyển cho người lao động (NLĐ).
24/12/2012
Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm
12/12/2012