trang-trong.jpg
Article_8536
Cẩm nang giảng dạy về luật và HIV

Nội dung chi tiết vui lòng bạn tải file .pdf.

Công văn 1080/UBPC AIDS - VP
Quyết định 4139/QĐ-BYT Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong "Hướng dẫn và chẩn đoán điều trị HIV/AIDS"

Nội dung chi tiết vui lòng bạn tải file .pdf.

Công văn 1080/UBPC AIDS-VP Nâng tiêu chuẩn điều trị ARV dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

Nhằm tăng số người nhiễm HIV được tiếp cận sớm với dịch vụ chăm sóc và điều trị HIV/AIDS, căn cứ theo khuyến cáo của Tổ chức y tế thế giới 2010 về điều trị HIV/AIDS, Bộ Y tế đã ban hành công văn số 603/DA-QTC của ngày 28 tháng 9 năm 2011 về việc nâng tiêu chuẩn bắt đầu điều trị ARV và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

Biểu mẫu báo cáo xét nghiệm HIV

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế, Theo đề nghị của ông Cục trư­ởng Cục Y tế dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS,

Quy trình cấp Bao cao su trong chương trình Phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

Góp phần dự phòng lây nhiễm HIV và hỗ trợ phụ nữ mang thai nhiễm HIV thay đổi hành vi sau được tư vấn

Quy trình cấp túi xách và khăn có thông điệp truyền thông cho Phụ nữ mang thai trong chương trình PLMC

Đưa thông điệp truyền thông đơn giản dễ nhớ đến PNMT thông điệp nằm trên vật dụng hữu dụng trong gia đình được nhiều người sử dụng nhiều lần giúp ghi nhớ thông điệp nhằm mục đích góp phần tăng số PNMT đi khám thai và làm xét nghiệm HIV sớm.

Công văn 966/UBPC AIDS-VP lồng ghép chương trình PLTMC với kế hoạch truyền thông

Nội dung chi tiết vui lòng bạn tải file .pdf.

Tăng cường công tác quản lý và bảo quản sinh phẩm và sữa được cấp từ chương trình PLT HIV từ mẹ sang con
23_2011_TT-BYT - Hướng dẫn sử dụng thuốc trong cơ sở y tế có giường bệnh

Căn cứ Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Y tế; Bộ Y tế hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh như sau: