trang-trong.jpg

01/12/2008

Siêu âm âm đạo cổ tử cung - Tử cung

Bs. Hà Tố Nguyên
Khoa Chẩn đoán hình ảnh - BV Từ Dũ

Âm đạo bình thường có thể khám trực tiếp bằng mỏ vịt.
Trong một số trường hợp không thể khám mỏ vịt được như trẻ gái chưa quan hệ tình dục, dị tật bít màng trinh, màng ngăn âm đạo...
Bình thường, âm đạo được nhìn rõ trên siêu âm ngã bụng nhưng trong một số trường hợp khó, siêu âm ngã âm đạo sẽ giúp chẩn đoán tốt hơn

 * Nội dung chi tiết bài viết vui lòng bạn tải file .pdf


Files đính kèm