banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

07/04/2014

Phiếu kiểm tra - giám sát chuyên đề An toàn người bệnh

Thành phần đoàn kiểm tra:

TS.BS Tăng Chí Thượng - Phó Giám Đốc Sở Y tế

BS Nguyễn Thị Thoa - Phó trưởng Ban

BS Phạm Thanh Hải - Phó Trưởng Ban

BS Lê Huy Nguyễn Tuấn - Thành viên

BS Phạm Phúc Hải – Thành viên

BS. Nguyễn Đức Vũ – Thành viên

ThSĐD Trần Thị Hồng Yến  - Thành viên

ThS.ĐD  Trần Thị Kim Ngọc – Thành viên

ThSĐD. Nguyễn Cẩm Lệ - Thành viên

DS Hà Song Lam – Thành viên

CNĐD Võ Thuận Anh – Thành viên

ThSĐD Huỳnh Thị Phượng – Thư ký

 

 

Thành phần BV tiếp đoàn:

DS. Huỳnh Thị Thanh Thủy – Phó Giám đốc

BS. Hoàng Thị Diễm Tuyết – Phó Giám đốc

BS. Phạm Thanh Hải – Phó trưởng phòng QLCL

BS. Huỳnh Thanh Hương – Trưởng phòng TCCB

CNHS. Thái Thị Lệ Thu – Trưởng phòng Điều Dưỡng

BS. Vũ Duy Minh – Trưởng khoa KSNK

DS. Nguyễn Thị Lầu – Trưởng khoa Dược

* Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm