22/04/2011

Danh mục xét nghiệm di truyền

DANH  MỤC XÉT NGHIỆM DI TRUYỀN Y HỌC

Xét nghiệm sàng lọc trước sinh

Xét nghiệm sàng lọc sơ sinh

Xét nghiệm chẩn đoán trước sinh (PND) 

  Xét nghiệm nhiễm sắc thể 

Xét nghiệm gen 

Xét nghiệm di truyền trong hiếm muộn 

  Xét nghiệm di truyền trong sẩy thai liên tiếp

  Xét nghiệm gen các bệnh huyết học 

  Xét nghiệm gen các bệnh thần kinh cơ 

  Xét nghiệm gen các hội chứng bẩm sinh 

  Xét nghiệm gen xác định giới tính 

  Xét nghiệm sinh học phân tử định danh virus 

  Xét nghiệm trước chuyển phôi (PGD) 

Giải trình tự gen theo yêu cầu (DNA sequencing)

Tư vấn di truyền