banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg

22/12/2011

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 22/12/2011

Thời gian
: 14g00 ngày 22 tháng 12 năm 2011
Địa điểm
: Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Chủ tọa:


GS.TS.BS. Nguyễn Sào Trung - Trưởng khoa Y, ĐHYD TpHCM

ThS.BS. Lê Quang Thanh - Phó Giám đốc, BV Từ Dũ

Chương trình:

13h45 - 14h00: Đón tiếp đại biểu

14h00 - 14h10: Phát biểu khai mạc của Ban Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ

ThS.BS. Lê Quang Thanh - Phó Giám đốc BV Từ Dũ

14h10 - 14h20: Phát biểu của chủ tọa

GS.TS.BS. Nguyễn Sào Trung - Trưởng khoa Y, ĐHYD TpHCM

14h20 - 14h40: Các phương pháp xét nghiệm tế bào học Cổ tử cung

PgS.TS.BS. Hứa Thị Ngọc Hà - Bộ môn GPB-TB,ĐHYD TpHCM

14h40 - 15h00: Tiến bộ mới trong xét nghiệm tầm soát ung thư Cổ tử cung ThinPrep Pap Test

DS. Nguyễn Bá Thọ - Giám đốc Công ty Cổng Vàng

15h00 - 15h20: Chẩn đoán và xử trí CIN

BS. Đỗ Thị Lệ Chi - BV Từ Dũ

15h20 - 15h40: Thảo luận

15h40 - 15h50: Tổng kết

15h50 - 16h00: Phát biểu bế mạc của Ban Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ


Kính mời quí Bác sĩ, Dược sĩ, Nữ hộ sinh đến tham dự đầy đủ.