banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
pexels-photo-48603.jpeg
Kết quả xét tuyển viên chức 2017 của Bệnh viện Từ Dũ

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

4181.jpg
Danh sách thí sinh tại các phòng thi

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

O6TRVV0.jpg
Danh sách thi tuyển viên chức 2017 bệnh viện Từ Dũ

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

O6TRVV0.jpg
Thông báo tuyển dụng viên chức 2017 tại BV Từ Dũ

- Có đơn đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng;

- Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

- Đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật;

 

O6TRVV0.jpg
Thông báo tuyển dụng (24/04/2017 – 31/08/2017)

Thời gian nhận hồ sơ: 24/04/2017 – 31/08/2017 (trong giờ hành chính).

O6Q3CC0.jpg
Thông báo tuyển dụng viên chức 2016 tại BV Từ Dũ

Nhằm tuyển dụng đội ngũ viên chức có phẩm chất đạo đức, có đủ năng lực, trình độ đáp ứng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, cơ cấu vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu công việc của Bệnh viện Từ Dũ. 

12