banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg
trong-2.jpg
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ QUÝ IV.2020

Xem file đính kèm

bia-2.jpg
QĐ 38/QĐ-BVTD: Ban hành phác đồ điều trị

Phác đồ khám thai

(Xem file đính kèm)

bia-2.jpg
QĐ 13/QĐ-BVTD: Ban hành phác đồ điều trị

Phác đồ chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp thai kỳ

(Xem file đính kèm)

bia-2.jpg
QĐ 12/QĐ-BVTD: Ban hành phác đồ điều trị

Phác đồ chẩn đoán và xử trí dây rốn bám rìa bánh nhau, dây rốn bám màng nhau và mạch máu tiền đạo

(Xem file đính kèm)

ke-hoach.jpg
Kế hoạch về hoạt động bệnh viện năm 2021

Xem file đính kèm

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT QUY TRÌNH KỸ THUẬT ĐIỀU TRỊ QUÝ III.2020

Xem file đính kèm

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ QUÝ III.2020

Xem file đính kèm

bia-2.jpg
QĐ 1633/QĐ-BVTD: Ban hành phác đồ điều trị

Phác đồ chẩn đoán và điều trị thai ngoài tử cung

(Xem file đính kèm)

bia-2.jpg
QĐ 1465/QĐ-BVTD: Ban hành phác đồ điều trị

Phác đồ dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch trong thai kỳ

(Xem file đính kèm)

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT QUY TRÌNH KỸ THUẬT ĐIỀU TRỊ QUÝ II.2020

Xem file đính kèm