banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg
trong-2.jpg
Phác đồ Phụ khoa

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

capture.jpg
Phác đồ Sản khoa

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

capture.jpg
Danh mục kỹ thuật BVTD triển khai mới năm 2023

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

capture.jpg
Danh mục kỹ thuật bệnh viện

* Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

capture.jpg
Kế hoạch hoạt động bệnh viện Từ Dũ năm 2024

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

capture.jpg
Báo cáo hoạt động giám sát Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Quý IV năm 2023

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

capture.jpg
Báo cáo hoạt động giám sát quy trình kỹ thuật điều trị Quý IV năm 2023

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

capture.jpg
Báo cáo hoạt động giám sát Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Quý III năm 2023

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

capture.jpg
Báo cáo hoạt động giám sát quy trình kỹ thuật điều trị Quý III năm 2023

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

capture.jpg
Báo cáo hoạt động giám sát quy trình kỹ thuật điều trị Quý II năm 2023

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm