banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg
trong-2.jpg
22.jpg
Sách hay cho ngành y

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành Y tế (27/02/1955 – 27/02/2015 và ngày truyền thống thi đua yêu nước, Bộ Y tế xuất bản cuốn sách “Trang vàng y tế Việt Nam 60 năm thi đua làm theo lời Bác” nhằm giới thiệu rộng rãi trong cán bộ Ngành y tế với nhân dân, những lời căn dặn của Bác Hồ với cán bộ y tế cũng như tình cảm chân thành, sâu sắc và quyết tâm thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành; tôn vinh nhằm giáo dục truyền thống phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ y tế, khơi dậy lòng tự hào, vinh dự và trách nhiệm của người cán bộ y tế trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đăng tải Thư viện SKSS số12 của WHO

Thế giới (WHO) phát triển từ 1997 nhằm thiết lập hệ thống thực hành tốt về chăm sóc SKSS và cung cấp thông tin tham khảo dựa trên y khoa chứng cứ với hơn 13.000 cơ sở và khoảng 30.000 cá nhân hiện sử dụng RHL trên thế giới. Hiện nay, WHO đã xuất bản RHL số 12. Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Y tế và WHO, Vụ sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em kết hợp với Bệnh viện Hùng Vương-TP.HCM đã tiến hành dịch từ nguyên bản tiếng Anh sang tiếng Việt và phổ biến RHL số 12 của WHO.

Ứng dụng CNTT vào thư viện (Wireless)

Từ ngày 27/08/2009, phòng Thư viện Bệnh viện Từ Dũ dời về lầu 1, khu C (phòng BS.Lập và phòng NCKH cũ) và đã triển khai thư viện điện tử

Tiêu chuẩn hóa thông tin thư viện y học

Vừa qua, Viện Thông tin Thư viện Y học Trung Ương (CIMSI), BYT đã tổ chức tập huấn đợt 1 về : "Tiêu chuẩn hóa trong họat động thông tin thư viện y học trực thuộc BYT”

Article_4093
Thư viện có tài liệu mới về chuyên môn

Hiện nay phòng Thư viện bệnh viện Từ Dũ có một số tài liệu mới như sau: