banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg
trong-2.jpg

25/01/2010

Đăng tải Thư viện SKSS số12 của WHO

Thư viện sức   khỏe  sinh sản (RHL) được Tổ Chức Y Tế

Thế giới (WHO) phát triển từ 1997 nhằm thiết lập hệ thống thực hành tốt về chăm sóc SKSS và cung cấp thông tin tham khảo dựa  trên y khoa chứng cứ với hơn 13.000 cơ sở và khoảng 30.000 cá nhân hiện sử dụng RHL trên thế giới. Hiện nay, WHO đã xuất bản RHL số 12. Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Y tế và WHO, Vụ sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em kết hợp với Bệnh viện Hùng Vương-TP.HCM đã tiến hành dịch từ nguyên bản tiếng Anh sang tiếng Việt và phổ  biến RHL số 12 của WHO.

Với mục đích tăng cường khả năng tiếp cận thông tin về thực hành chăm sóc sức khỏe giúp cải thiện chất lượng chăm sóc, đặc biệt là chăm sóc SKSS, Thư viện Sức khỏe sinh sản số 12-bản tiếng Việt đã được đăng tải trên một số trang web, cụ thể như

-Trên trang web của Bộ Y tế: http://www.moh.gov.vn/skss/webitpreview.who.int/entity/rhl/en/index.html

 -Trên trang web của Thư viện Y học  Trung ương:  http://www.cimsi.org.vn/RHL_12/webitpreview.who.int/entity/rhl/en/index.html

Vụ Sức khỏe Bà mẹ -Trẻ em xin thông báo tới sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Kính đề nghị quí Sở thông báo cho các cơ sở y tế của địa phương để nghiên cứu và tham khảo.

* Nội dung chi tiết vui lòng bạn tải file .pdf.

Files đính kèm