trang-trong.jpg

Hướng dẫn

14

tháng 08

Khi chuẩn bị đi sanh, các bà mẹ không khỏi lo lắng và thắc mắc mình sẽ chuẩn bị những gì, mang theo những gì để có thể dùng trong quá trình chờ sanh mà không phải vất vả cho người nhà khi nhập viện. 

Giá phòng dịch vụ
07/07/2020

Sàng lọc và chẩn đoán trước sinh
25/06/2020