banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg
3.jpg
Tổ chức tiếp nhận và phân luồng điều trị tại BV điều trị COVID-19 Từ Dũ

Chuyên đề: Chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh trong điều kiện dịch bệnh COVID-19

BS. Tô Hoài Thư

1.jpg
Hướng dẫn phòng chống dịch & công tác tiêm vắc xin ngừa COVID-19 tại BVTD

Chuyên đề: Chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh trong điều kiện dịch bệnh COVID-19

BS.CKII Bùi Văn Hoàng

dan-luu.JPG
Nguyên tắc dẫn lưu trong ngoại khoa

Tác giả: ThS. BS Huỳnh Bá Tấn

dong-mo.JPG
Kỹ thuật mở đóng thành bụng

Tác giả: ThS. BS. Huỳnh Bá Tấn

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 21/112013
Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 20/06/2013Thời gian
: 14g00 ngày 20 tháng 06 năm 2013
Địa điểm
: Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 29/11/2012

Thời gian : 13g00 ngày 29 tháng 11 năm 2012 Địa điểm : Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 16/8/2012

Thời gian : 14g00 ngày 16 tháng 8 năm 2012 Địa điểm : Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 15/8/2012

Thời gian : 08g15 ngày 15 tháng 8 năm 2012 Địa điểm : Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ

Sinh hoạt KHKT - Thứ năm, 26/7/2012

Thời gian : 14g00 ngày 26 tháng 7 năm 2012 Địa điểm : Hội trường Giao ban - Bệnh viện Từ Dũ