banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Phòng Công nghệ thông tin

08

tháng 01

KHOA/PHÒNG PHỤ TRÁCH: PHÒNG CNTT - BỆNH VIỆN TỪ DŨ

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 028.54042829

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 08/01/2024 đến hết ngày 11/01/2024.

 

Thư mời chào giá
13/07/2023

Thư mời chào giá
11/07/2023

Phòng Tài chính kế toán

13

tháng 11

KHOA/PHÒNG PHỤ TRÁCH: PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN - BỆNH VIỆN TỪ DŨ

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: (028) 54042829 – Số nội bộ: 676 (Ths. Dương).       

- Thời gian đăng thông tin và nhận chào giá: Từ ngày 13/11/2023 đến hết ngày 22/11/2023.

 

Thư mời chào giá
17/11/2022

Thư mời chào giá
22/09/2022

Phòng Quản lý chất lượng

26

tháng 02

KHOA/PHÒNG PHỤ TRÁCH: PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - BỆNH VIỆN TỪ DŨ

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 028.54044401 – line nội bộ 309 (gặp CV. Dư Phương Hồng).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 26/02/2024 đến hết ngày 04/3/2024.

 

Thư mời chào giá
26/12/2022

Thư mời chào giá
23/12/2022

Phòng Vật tư - Thiết bị y tế

20

tháng 05

PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ Y TẾ - BỆNH VIỆN TỪ DŨ

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 20/05/2024 đến hết ngày 30/05/2024.

 

Thư mời chào giá
20/05/2024

Thư mời chào giá
20/05/2024

Phòng Hành chính quản trị

21

tháng 05

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ - BỆNH VIỆN TỪ DŨ

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Tiên).                  

 - Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 21/05/2024 đến 28/05/2024.

 

Thư mời chào giá
20/05/2024

Thư mời chào giá
17/05/2024

Khoa Dược

07

tháng 05

Thời gian nhận báo giá: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/5/2024.

Kính mời các công ty quan tâm và đáp ứng yêu cầu trên gửi báo giá đến Khoa Dược – Bệnh viện Từ Dũ (địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM, điện thoại: (028)-54042829 (343) hoặc 028-54042837 (DS. Huỳnh Như) và qua email khoaduocntbvtudu@gmail.com.

 

Thư mời chào giá Kế hoạch Mua sắm thuốc cho Nhà thuốc bệnh viện năm 2024
25/04/2024

Thư mời chào giá
20/03/2024