trang-trong.jpg

Phòng Công nghệ thông tin

20

tháng 07

Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 20/7/2020 đến hết ngày 23/7/2020.

Phòng Hành chính quản trị

12

tháng 01

Mua sắm tài sản hàng hóa, dịch vụ 

Thư mời chào giá
08/01/2021

Thư mời chào giá
07/01/2021

Khoa Dược

13

tháng 01

Mua sắm tinh dầu xông hơi

Thông báo KQ đánh giá HSĐXKT
21/12/2020

Thư mời chào giá
11/11/2020