k-xndtyh-01-01.jpg
Thư mời chào giá

KHOA/PHÒNG PHỤ TRÁCH: PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - BỆNH VIỆN TỪ DŨ

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 028.54044401 – line nội bộ 309 (gặp CV. Dư Phương Hồng).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 26/02/2024 đến hết ngày 04/3/2024.

 

kiem-dinh-y-te.jpg
Thư mời chào giá

Đánh giá lại và đánh giá mở rộng ISO 15189:2012

- Điện thoại: 028.54044401 – line nội bộ 309 (gặp CV. Dư Phương Hồng).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 26/12/2022 đến hết ngày 30/12/2022.

 

 

khan-lau.jpg
Thư mời chào giá

Khăn bông 300gr

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Ngọc).

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 23/12/2022  đến 25/12/2022.

 

 

khan-tay-nen.jpg
Thư mời chào giá

Khăn tay nén

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Ngọc).

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 06/12/2022  đến

08/12/2022.

 

 

khan-lau.jpg
Thư mời chào giá

Khăn bông 300gr

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Ngọc).

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 17/11/2022  đến 19/11/2022.

 

 

iso-15189-2012.png
Thư mời chào giá

Nhu cầu thực hiện dịch vụ Đánh giá giám sát  ISO 15189:2012

- Điện thoại: 028.54044401 – line nội bộ 309 (gặp CV. Dư Phương Hồng).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 04/3/2022 đến hết ngày 08/3/2022.


iso-15189-2012.png
Thư mời chào giá

Đánh giá giám sát ISO 15189:2012 tại khoa Xét nghiệm 

- Điện thoại: 028.54044401 – line nội bộ 309 (gặp CV. Dư Phương Hồng).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 04/3/2022 đến hết ngày 08/3/2022