banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
iso-15189-2012.png
Thư mời chào giá

Nhu cầu thực hiện dịch vụ Đánh giá giám sát  ISO 15189:2012

- Điện thoại: 028.54044401 – line nội bộ 309 (gặp CV. Dư Phương Hồng).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 04/3/2022 đến hết ngày 08/3/2022.


iso-15189-2012.png
Thư mời chào giá

Đánh giá giám sát ISO 15189:2012 tại khoa Xét nghiệm 

- Điện thoại: 028.54044401 – line nội bộ 309 (gặp CV. Dư Phương Hồng).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 04/3/2022 đến hết ngày 08/3/2022