banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
o6v2m90.jpg
Thông báo tuyển dụng nhân sự hợp đồng lao động năm 2022

Thời gian nhận hồ sơ: 01/03/2022 – 31/08/2022 (giờ hành chính). 

Nhận hồ sơ : CN. PHƯƠNG THẢO (Phòng TCCB)          ĐT : 028.54042819

 

O6TRVV0.jpg
Thông báo Tuyển dụng nhân sự hợp đồng lao động 2021

Thời gian nhận hồ sơ: 29/3/2021 - 31/8/2021

Nhận hồ sơ: CN. Phương Thảo (P. TCCB) - ĐT: 028. 54042819

O6JTUC0.jpg
Thông báo tuyển dụng nhân sự hợp đồng năm 2020

Thời gian nhận hồ sơ: 17/3/2020 - 31/08/2020 (giờ hành chính)

Nhận hồ sơ:  CN. Phương Thảo (Phòng TCCB) - Đt: 028. 54042819

Quyết định (Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2018 của Bệnh viện Từ Dũ)

Quyết định công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2018 của Bệnh viện Từ Dũ

viber-image-2019-02-27-,-09.11.06.jpg
Thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2019

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

 

14203215_OJZ2JZ0.jpg
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2018

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

pexels-photo-48603.jpeg
DS thi viên chức vấn đáp 2018

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

O6JTUC0.jpg
Danh sách hồ sơ đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức Bệnh viện Từ Dũ 2018
OJZ2JZ0.jpg
Thông báo xét tuyển viên chức năm 2018

Nhằm tuyển dụng đội ngũ viên chức có phẩm chất đạo đức, có đủ năng lực, trình độ đáp ứng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, cơ cấu vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu công việc của Bệnh viện Từ Dũ. Nay Bệnh viện Từ Dũ thông báo xét tuyển viên chức 2018 như sau:

pexels-photo-48603.jpeg
Thông báo tuyển dụng nhân sự 2018

Thời gian nhận hồ sơ: 26/04/2018 – 31/08/2018 (trong giờ hành chính). 

Nhận hồ sơ : CN. Nguyễn Thị Ngọc Hương (Phòng TCCB) - Bệnh viện Từ   Dũ - ĐT : 08.54042819/ 0989009834.

 

12