trang-trong.jpg
thao-moc.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm hàng hóa phục vụ chuyên môn

 

medicine-1.jpg
Thông báo mời thầu

Mua sắm thuốc bổ sung năm 2020 - 2021 (lần 7)

medicine-2.jpg
Thông báo mời thầu

Mua sắm thuốc bổ sung năm 2020-2021 - Gói thầu thuốc BDG (lần 6)

medicine-3.jpg
Thông báo mời thầu

Mua sắm thuốc bổ sung năm 2020-2021 - Gói thầu thuốc generic (lần 6)

Thông báo mời thầu

Mua sắm thuốc bổ sung năm 2020-2021 (lần 5)

Thông báo mời thầu

Mua sắm thuốc bổ sung năm 2020-2021 (lần 4)

 

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Mua sắm thuốc cho Bệnh viện Dã chiến thu dung

medicine-1.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm thuốc bổ sung năm 2020 - 2021 (lần 8)

medicine-2.jpg
Thông báo mời thầu

Mời nhà thầu tham dự chỉ định thầu rút gọn

Thư mời chào giá

Bảo trì Máy rửa khử khuẩn sấy khô tự động

- Điện thoại: 54042811

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 03/8/2021 đến hết ngày 10/8/2021

 

1234567
...