banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
capture.jpg
Thư mời chào giá bổ sung

Thời gian nhận báo giá: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/5/2024.

Kính mời các công ty quan tâm và đáp ứng yêu cầu trên gửi báo giá đến Khoa Dược – Bệnh viện Từ Dũ (địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM, điện thoại: (028)-54042829 (343) hoặc 028-54042837 (DS. Huỳnh Như) và qua email khoaduocntbvtudu@gmail.com.

 

capture.jpg
Thư mời chào giá Kế hoạch Mua sắm thuốc cho Nhà thuốc bệnh viện năm 2024

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

capture.jpg
Thư mời chào giá

hời gian nhận báo giá: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 01/4/2024.

Kính mời các công ty quan tâm và đáp ứng yêu cầu trên gửi báo giá đến Khoa Dược – Bệnh viện Từ Dũ (địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM, điện thoại: (028)54.042.829 (292) – (028)54.042.829 (346) (DS. Hoàng Thu/ DS. Thanh Hà) và qua email tothaubvtudu@gmail.com.

 

capture.jpg
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thuốc generic

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

capture.jpg
Thư mời chào giá

Bệnh viện Từ Dũ có nhu cầu Mua sắm thuốc bổ sung năm 2022 – 2023 (lần 9), Gói thầu thuốc generic và Gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị - Hình thức: Mua sắm trực tiếp.

capture.jpg
Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật ...

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

ocd94d0.jpg
Thư mời chào giá

Bệnh viện Từ Dũ có nhu cầu Mua sắm thuốc năm 2023 – 2024, Gói thầu thuốc generic và Gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị.

capture.jpg
Thư mời chào giá bổ sung

Kính mời các công ty quan tâm và đáp ứng yêu cầu trên gửi báo giá đến Khoa Dược – Bệnh viện Từ Dũ (địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM, điện thoại: (028)54.042.829 (292) – (028)54.042.829 (346) (DS. Hoàng Thu/ DS. Thanh Hà) và qua email tothaubvtudu@gmail.com.

obbpq10.jpg
Quyết định trúng thầu Gói thầu thuốc Generic

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

stockvault-pills-and-water135564.jpg
Kết quả lựa chọn nhà thầu Mua sắm thuốc bổ sung năm 2022-2023 (Lần 8)

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

1234567
...