banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

07/05/2024

Thư mời chào giá bổ sung

Bệnh viện Từ Dũ có nhu cầu Mua sắm thuốc cho Nhà thuốc bệnh viện năm 2024 (lần 01), Gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị và Gói thầu thuốc generic.

Bệnh viện trân trọng thông báo các công ty cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm và có khả năng cung ứng gửi báo giá về các thuốc như sau:

1. Danh mục thuốc có nhu cầu mua sắm:

STT

Tên hoạt chất

Nồng độ, hàm lượng

Dạng bào chế

Dạng trình bày

Đường dùng

Đơn vị tính

Nhóm TCKT

Số lượng mua sắm

 
 

Thuốc Generic

 

1

Alpha - terpineol

1g

Dung dịch

 

Dùng ngoài

Chai

Nhóm 4

15.000

 

 2. Nội dung yêu cầu: Bảng báo giá theo mẫu (gửi bản giấy tới khoa Dược và file excel qua email khoaduocntbvtudu@gmail.com):

 

 

                           

Căn cứ báo giá

STT

STT trong Thư mời chào giá

STT theo TT 20/ 2022

Tên hoạt chất

Tên thuốc

Nồng độ - Hàm lượng

Đường dùng

Dạng bào chế

Dạng trình bày, quy cách đóng gói

Số ĐK/ GPNK

Tên NSX

Nước sản xuất

ĐVT

Nhóm TCKT

Giá

KK

Đơn giá  (VNĐ)

Tên CSYT, số QĐTT, ngày QĐTT (trong vòng 12 tháng)

Số lượng đã trúng thầu

Đơn giá đã trúng thầu

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý:

- Đối với dạng bào chế ghi tại Thư mời chào giá là “viên” thì tất cả các dạng bào chế tương ứng được nêu: cột (3) trong Phụ lục 4 - Thông tư số 06/2023/TT-BYT ngày 12/3/2023 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập, đều được chào giá. Bao gồm cả dạng viên nang, viên bao tan ở ruột, viên giải phóng có kiểm soát, viên hòa tan nhanh, viên sủi, viên đặt dưới lưỡi.

- Công ty có thể báo giá các thuốc tương tự (cùng hoạt chất, cùng hàm lượng, cùng dạng bào chế,…), nhưng ở nhóm tiêu chí kỹ thuật khác với yêu cầu của bệnh viện (nếu có).

- Công ty có thể báo giá các thuốc tương tự: cùng hoạt chất, cùng hoặc khác hàm lượng, cùng hoặc khác dạng bào chế, cùng hoặc khác đơn vị tính, cùng hoặc khác nhóm tiêu chí kỹ thuật với yêu cầu của bệnh viện.

- Sử dụng QĐTT/TBTT (theo hình thức đấu thầu rộng rãi/ đấu thầu hạn chế) trong căn cứ báo giá trong vòng 12 tháng. Trường hợp số lượng trúng thầu không đáp ứng theo số lượng dự kiến mua sắm của bệnh viện, công ty có thể nộp QĐTT/TBTT với số lượng lớn nhất hiện có.

 3. Thời gian nhận báo giá: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/5/2024.

Kính mời các công ty quan tâm và đáp ứng yêu cầu trên gửi báo giá đến Khoa Dược – Bệnh viện Từ Dũ (địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM, điện thoại: (028)-54042829 (343) hoặc 028-54042837 (DS. Huỳnh Như) và qua email khoaduocntbvtudu@gmail.com.

Trân trọng./.