trang-trong.jpg
Thư mời chào giá

Chữ ký số

- Điện thoại: 028. 54042829 – line nội bộ 338 (gặp Dung)

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 24/11/2021 đến hết ngày 26/11/2021

 

 

 

honeywell-pc43t.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm tài sản hàng hóa, dịch vụ 

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (Anh Hữu)

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá :

từ ngày 24/11/2021 đến 16h30 phút ngày 26/11/2021.

 


dell-optiplex-3080mt.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua sắm tài sản hàng hóa, dịch vụ 

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (Anh Hữu)

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá :

từ ngày 23/11/2021 đến 16h30 phút ngày 25/11/2021.

 


may-lanh.jpg
Thư mời chào giá

Trang bị máy lạnh 02HP 

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 235 (gặp lý)                      

- Mọi thông tin về kỹ thuật, vui lòng liên hệ KS. Phi- ĐT: 0907417455

- Thời gian đăng thông tin nhận báo giá: từ ngày 19/11/2021 đến  23/11/2021.


dell-optiplex-3080mt.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm tài sản hàng hóa, dịch vụ 

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (Anh Hữu)

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá :

từ ngày 18/11/2021 đến 16h30 phút ngày 22/11/2021.

 


man-vai.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ 

- Điện thoại: 028. 54042829 – line nội bộ 261 (gặp Mạnh).   

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 15/11/2021 đến hết ngày 22/11/2021.

 


may-lanh.jpg
Thư mời chào giá

Trang bị máy lạnh 02HP 

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 235 (gặp lý)                      

- Mọi thông tin về kỹ thuật, vui lòng liên hệ KS. Phi- ĐT: 0907417455

- Thời gian đăng thông tin nhận báo giá: từ ngày 15/11/2021 đến 17/11/2021.


vach-ngan-quay.jpg
Thư mời chào giá

Trang bị vách kính và bàn làm việc

 - Điện thoại: 028. 54042829 – line nội bộ 338 (gặp Dung)

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 15/11/2021 đến hết ngày 18/11/2021

 

 

thang-may.jpg
Thư mời chào giá

Sửa chữa thang rác 

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 235 (gặp Lý).                      

- Mọi thông tin về kỹ thuật, vui lòng liên hệ KS. Tùng- 0918912321

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày  11/11/2021 đến

13/11/2021


vat-tu-tieu-hao.png
Thư mời chào giá

Mua sắm vật tư tiêu hao đột xuất tại các khoa/ phòng

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Tiên).                    

 - Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 11/11/2021 đến 15/11/2021

 

1234567
...