trang-trong.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua sắm

 - Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Ngọc).              

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 22/10/2021  đến 25/10/2021.

 

Thư mời chào giá

Bộ áo kangaroo

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Ngọc).                    - Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 22/ 10 /2021  đến  25/ 10 /2021.

 

pin.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm pin cực tiểu 3A, đồng hồ đếm ngược

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Tiên). 

 - Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 22/10/2021 đến 26/10/2021.

 

 

an-chi-1.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm ấn chỉ, dịch vụ

- Điện thoại: 028. 54042829 – line nội bộ 338 (gặp Hà).   

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 21/10/2021 đến hết ngày 23/10/2021.

 


binh-pccc.jpg
Thư mời chào giá

Bảo dưỡng định kỳ bình chữa cháy 

- Điện thoại: 54042829 – line nội bộ 338 (gặp Dung).  

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 20/10/2021 đến hết ngày 22/10/2021


hang-hoa.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm vật tư tiêu hao đột xuất 

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Tiên).              

 - Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 20/10/2021 đến 22/10/2021.

 

 

bao-duong-xe.jpg
Thư mời chào giá

Bảo dưỡng xe 

- Điện thoại: 028. 54042829 – line nội bộ 338 (gặp Dung)

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 19/10/2021 đến hết ngày 21/10/2021

 

 

do-gia-dung.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm đồ gia dụng

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Tiên).                  

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 18/10/2021 đến 20/10/2021.

 

 

hop-go-hinh-trai-tim.jpg
Thư mời chào giá

Hộp gỗ nắp đậy hình trái tim

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Tiên).                 

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 18/10/2021 đến 20/10/2021.

 

 

may-lanh.jpg
Thư mời chào giá

Trang bị máy lạnh 02HP 

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 235 (gặp lý)                      

- Mọi thông tin về kỹ thuật, vui lòng liên hệ KS. Phi- ĐT: 0907417455

- Thời gian đăng thông tin nhận báo giá: từ ngày 14/10/2021 đến 18/10/2021.


1234567
...