banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
ly-giay-xep.png
Thư mời chào giá

Ly giấy (dạng xếp)

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Tiên). 

 - Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 30/1/2023 đến 01/2/2023

 

thang-may.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua sắm hàng hóa/dịch vụ 


Thư mời chào giá

Bảo trì vệ sinh máy lạnh trung tâm 

 

Thư mời chào giá

Bảo trì vệ sinh hệ thống điều hòa không khí cục bộ 

 

gio-qua.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu hàng hóa 

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Ngọc).                              

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 12/01/2023  đến

14/01/2023.


dau-goi.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm dầu tắm gội toàn thân 

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Tiên).

 - Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 11/1/2023 đến 13/1/2023.


vat-tu-tieu-hao.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm vật tư tiêu hao

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Tiên). 

 - Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 10/1/2023 đến 12/1/2023.

 

gio-qua-1.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu hàng hóa 

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Ngọc). 

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 09/01/2023  đến

11/01/2023.


lan-ho-diep.jpg
Thư mời chào giá

Lan Hồ Điệp

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Ngọc).

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 09/01/2023  đến

11/01/2023.

 

gio-qua.jpg
Thư mời chào giá

Giỏ quà 

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Ngọc). 

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 06/01/2023  đến

09/01/2023.

 

1234567
...