banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
capture.jpg
Thư mời chào giá

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ - BỆNH VIỆN TỪ DŨ

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 207 (gặp Tiên).                            

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 10/07/2024 đến hết ngày 16/07/2024.

 

capture.jpg
Thư mời chào giá

Thời gian dự kiến khám: từ 21/10/2024 đến 25/10/2024 theo giờ hành chính.

Nơi khám: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số người khám: 2.138 lượt người.

 

capture.jpg
Thư mời chào giá

Thời gian dự kiến khám: từ 21/10/2024 đến 25/10/2024  theo giờ hành chính.

Nơi khám: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số người khám: 769 người.

Thời gian nhận báo giá: từ  07 giờ 00 ngày 10/7/2024 đến  16 giờ 00 ngày 19/7/2024

 

capture.jpg
Thư mời chào giá

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ - BỆNH VIỆN TỪ DŨ

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Tiên).                  

 - Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 03/07/2024 đến 05/07/2024.

 

capture.jpg
Thư mời chào giá

KHOA/PHÒNG PHỤ TRÁCH: PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ - BỆNH VIỆN TỪ DŨ

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 028. 54042829 – line nội bộ 261 (gặp Mạnh ).   

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 28/06/2024 đến hết ngày 04/07/2024.

 

capture.jpg
Thư mời chào giá

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ - BỆNH VIỆN TỪ DŨ

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Tiên).                    

 - Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 27/06/2024 đến 01/07/2024.

 

capture.jpg
Thư mời chào giá

- Điện thoại: 028.54042829 – line nội bộ 235 (gặp Lý). 

- Mọi thông tin về kỹ thuật liên hệ KS. Phi- ĐT:0907417455                                                                                                                                                                                

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 27/6/2024 đến hết ngày  03/7/2024

 

capture.jpg
Thư mời chào giá

KHOA/PHÒNG PHỤ TRÁCH: PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ - BỆNH VIỆN TỪ DŨ

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 028. 54042829 – line nội bộ 261 (gặp Nhân).   

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 25/06/2024 đến hết ngày 28/06/2024.

 

capture.jpg
Thư mời chào giá

PHÒNG PHỤ TRÁCH: Hành chính Quản trị. - BỆNH VIỆN TỪ DŨ

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 028 354042827    – line nội bộ 261 (gặp Dũng).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 24/ 6/ 2024 đến hết ngày 27/ 6/ 2024

 

capture.jpg
Thư mời chào giá

PHÒNG PHỤ TRÁCH: Hành chính Quản trị. - BỆNH VIỆN TỪ DŨ

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 028 354042827    – line nội bộ 261 (gặp Dũng).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 24/ 6/ 2024 đến hết ngày 27/ 6/ 2024

 

1234567
...