banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
5b50b2d82a0ff851a11e.jpg
Thư mời chào giá

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: : 028. 54042829 – line nội bộ 338 (gặp Dung).

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 03/8/2023 đến hết ngày 07/8/2023

 

hau-ky-phim.jpg
Thư mời chào giá

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: : 028. 54042829 – line nội bộ 338 (gặp Dung).

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 03/8/2023 đến hết ngày 07/8/2023

 

hinh-anh-am-thanh.jpg
Thư mời chào giá

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: : 028. 54042829 – line nội bộ 338 (gặp Dung).

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 02/8/2023 đến hết ngày 04/8/2023

 

ttxvnnguyenhuunguyen1409.jpg
Thư mời chào giá

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: : 028. 54042829 – line nội bộ 338 (gặp Dung).

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 02/8/2023 đến hết ngày 07/8/2023

 

oip.jpg
Thư mời chào giá

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: : 028. 54042829 – line nội bộ 338 (gặp Dung).

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 02/8/2023 đến hết ngày 04/8/2023

 

08b75f767705a55bfc14.jpg
Thư mời chào giá

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 028. 54042829 – line nội bộ 338 (gặp Hà).   

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 02/08/2023 đến hết ngày 04/08/2023.

 

thung-dung-rac.jpg
Thư mời chào giá

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 235 (gặp Ngọc Ánh)                      

- Thời gian đăng thông tin: từ ngày 01/8/2023 đến 25/8/2023.

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày đăng thông tin đến 16h ngày 25/8/2023.

 

hinh-anh-may-lanh-2.jpg
Thư mời chào giá

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ - BỆNH VIỆN TỪ DŨ

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 235 (gặp lý)                      

- Mọi thông tin về kỹ thuật, vui lòng liên hệ KS. Phi- ĐT: 0907417455

- Thời gian đăng thông tin nhận báo giá: từ ngày 01/8/2023 đến 03/8/2023

 

may-nuoc-uong.jpg
Thư mời chào giá

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 028.54042829 - line nội bộ 200 (gặp Thơ).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 01/8/2023 đến hết ngày 07/8/2023.

 

hang-hoa.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua sắm

- Điện thoại: 028. 54042829 – line nội bộ 338 (gặp Dung)

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 01/8/2023 đến hết ngày 10/8/2023

 

...
45678910
...