banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Ý tưởng nghiên cứu khoa học

21

tháng 09

- Đề cương nghiên cứu khoa học cần đạt tối thiểu 20 trang A4, in 1 mặt, font   Time New Roman, cỡ chữ 12-13, line spacing 1.15 tới 1.5,

- Cần bao gồm đầy đủ các mục sau Tên đề tài – chủ nhiệm đề tài

Qui định hoạt động nghiên cứu khoa học tại bệnh viện
24/08/2015

Ý tưởng nghiên cứu
16/07/2015

Ứng dụng nghiên cứu khoa học

12

tháng 04

Với một số ưu điểm vượt trội về khả năng làm chín muồi cổ tử cung  của PGE2 cho phép các bác sĩ có một sự lựa chọn thích hợp trên từng sản phụ khi có chỉ định khởi phác chuyển dạ để đạt được kết quả cuối cùng là tăng tỉ lệ sanh thường và giảm tỉ lệ mổ lấy thai. Qua đề tài này cho thấy PGE2 có thể được sử dụng để gây khởi phát chuyển dạ tại bệnh viện Từ Dũ.