banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
Logotudu.jpg
Hướng dẫn đánh giá chất lượng bệnh viện

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

Logotudu.jpg
Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

Logotudu.jpg
Thông tư Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám và chữa bệnh

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

Logotudu.jpg
Kế hoạch cải tiến chất lượng BV Từ Dũ năm 2014

Quản lý chất lượng toàn diện là công cụ để tăng cường chất lượng liên tục thông qua việc phân tích và giải quyết một vấn đề mang tính quy trình, đây là trọng tâm phát triển của ngành Y tế nói chung và bệnh viện Từ Dũ nói riêng. Nhằm cải tiến chất lượng trong năm 2014