banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
khan-lau.jpg
Thư mời chào giá

Khăn bông 300gr

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Ngọc). 

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 06/01/2023  đến 09/01/2023.

 

 

gio-qua.jpg
Thư mời chào giá

Giỏ quà 

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Ngọc). 

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 06/01/2023  đến

09/01/2023.

 

tui-vai-khong-det.jpg
Thư mời chào giá

Túi vải không dệt

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Ngọc).

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 05/01/2023  đến

09/01/2023.

 

vat-tu-tieu-hao.png
Thư mời chào giá

Mua sắm vật tư tiêu hao

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Tiên).

 - Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 5/1/2023 đến 9/1/2023

 

boi-duong.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu cung cấp hàng hóa bồi dưỡng bằng hiện vật 

- Điện thoại: 028. 54042829 – line nội bộ 338 (gặp Hà).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 04/01/2023 đến hết ngày 06/01/2023.


khan-lau.jpg
Thư mời chào giá

Khăn bông 300gr

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Ngọc). 

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 04/01/2023  đến 06/01/2023.

 

 

bao-vai-trum-xe.jpg
Thư mời chào giá

Bao vải trùm xe 

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Ngọc). 

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 04/01/2023  đến

06/01/2023.

 

Thư mời chào giá

Nhu cầu thiết kế thi công trang trí Tết Qúy Mão 

- Điện thoại: 028. 54042829 – line nội bộ 338 (gặp Hà).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 04/01/2023 đến hết ngày 06/01/2023.


ve-may-bay.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua vé máy bay 

- Điện thoại: 02854042814.

- Thời gian nhận báo giá: đến hết ngày 6/1/2023


nuoc-tay.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm nước tẩy Javel, dầu xịt muỗi, nước rửa chén, hủ nhựa 5kg.

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Tiên).

 - Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 04/1/2023 đến 06/1/2023.

 

1234567
...