banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
sggp.png
Thư mời chào giá

Báo Sài gòn Giải phóng năm 2023

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Hưng).

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 21/ 12 /2022  đến  23/ 12 /2022.

 

linh-kien-may-tinh.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua sắm linh kiện vi tính, dịch vụ 

- Điện thoại: 028. 54042829 – line nội bộ 338 (gặp Hà).   

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 21/12/2022 đến hết ngày 23/12/2022.


vai-nilon-1.jpg
Thư mời chào giá

Tấm vải láng dầu

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Ngọc). 

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 21/12/2022  đến

23/12/2022.

 

 

hang-hoa-dich-vu.jpg
Thư mời chào giá

Bộ áo sơ sinh

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Ngọc).         

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 21/12/2022  đến

23/12/2022.  

 

brother-2399.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua sắm tài sản hàng hóa, dịch vụ 

- Điện thoại: 028. 54042829 – line nội bộ 338 (gặp Hà).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 20/12/2022 đến hết ngày 22/12/2022.


hang-hoa-dich-vu.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua sắm ấn chỉ, dịch vụ 

- Điện thoại: 028. 54042829 – line nội bộ 261 (gặp Mạnh ).   

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 19/12/2022 đến hết ngày 23/12/2022.


vat-tu-dien.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm vật tư tiêu hao đột xuất

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Tiên).                    

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 19/12/2022 đến 21/12/2022.

 

ky-niem-chuong-pha-le.jpg
Thư mời chào giá

Kỷ niệm chương

- Điện thoại: 028. 54042829 – line nội bộ 338 (gặp Hà).   

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 16/12/2022 đến hết ngày 19/12/2022.

 

man-cua.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua sắm ấn chỉ, dịch vụ 

- Điện thoại: 028. 54042829 – line nội bộ 261 (gặp Mạnh ).   

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 15/12/2022 đến hết ngày 20/12/2022.


ban-lam-viec.jpg
Thư mời chào giá

Cung cấp bàn họp

- Điện thoại: 028 354042827    – line nội bộ 261 (gặp Dũng).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 15/ 12/ 2022 đến hết ngày 19/ 12/ 2022

 

1234567
...