banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
gio-qua.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu hàng hóa 

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Ngọc).                              

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 12/01/2023  đến

14/01/2023.


an-chi-1.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm tài sản hàng hóa, dịch vụ

 - Điện thoại: 028. 54042829 – line nội bộ 338 (gặp Hà).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 11/01/2023 đến hết ngày 13/01/2023.

 

dau-goi.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm dầu tắm gội toàn thân 

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Tiên).

 - Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 11/1/2023 đến 13/1/2023.


tu-inox.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm hàng hóa/dịch vụ 

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Hưng)

- Thời gian đăng thông tin: từ ngày 10/01/2023 đến 12/01/2023


 

vat-tu-tieu-hao.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm vật tư tiêu hao

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Tiên). 

 - Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 10/1/2023 đến 12/1/2023.

 

tivi.jpg
Thư mời chào giá

Trang bị tivi 

- Điện thoại: 19007237 – line nội bộ 678 (gặp Minh Hoài)

- Thời gian đăng thông tin: từ ngày 09/01/2023 đến 11/01/2023

 

ly-giay-xep.jpg
Thư mời chào giá

Ly giấy (dạng xếp)

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Tiên). 

 - Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 09/1/2023 đến 11/1/2023

 

khan-lau.jpg
Thư mời chào giá

Khăn bông 300gr

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Ngọc).

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 09/01/2023  đến 11/01/2023.

 

 

gio-qua-1.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu hàng hóa 

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Ngọc). 

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 09/01/2023  đến

11/01/2023.


lan-ho-diep.jpg
Thư mời chào giá

Lan Hồ Điệp

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Ngọc).

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 09/01/2023  đến

11/01/2023.

 

1234567
...