banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
hang-hoa-dich-vu.jpg
Thư mời chào giá

Đầm bầu dài

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Ngọc).

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 12/12/2022  đến 14/12/2022.

 

vat-tu-dien.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua sắm hàng hoá

 

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Minh Hưng) 

- Mọi thông tin về kỹ thuật liên hệ KS.Tùng – ĐT:091.891.2321

- Thời gian đăng thông tin: từ ngày 12/12/2022 đến 14/12/2022

 

binh-pccc.jpg
Thư mời chào giá

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

- Điện thoại: 028. 54042829 – line nội bộ 338 (gặp Dung)

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 12/12/2022 đến hết ngày 16/12/2022

 

 

boi-duong.jpg
Thư mời chào giá

Cung cấp hàng hóa bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động 

- Điện thoại: 028. 54042829 – line nội bộ 338 (gặp Hà). 

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 12/12/2022 đến hết ngày 15/12/2022.


linh-kien-may-tinh.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua sắm văn phòng phẩm, linh kiện vi tính, dịch vụ

- Điện thoại: 028. 54042829 – line nội bộ 338 (gặp Hà).   

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 12/12/2022 đến hết ngày 14/12/2022.


vat-tu-tieu-hao.png
Thư mời chào giá

Mua sắm vật tư tiêu hao

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Tiên).

 - Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 12/12/2022 đến 14/12/2022.

 

khan-lau-mat.jpg
Thư mời chào giá

Khăn bông 300gr

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Ngọc). 

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 07/12/2022  đến 09/12/2022.

 

 

nhan-cong.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ 

- Điện thoại: 02854042829 - line nội bộ 200 (gặp Thơ).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 07/12/2022 đến hết ngày 12/12/2022.


van-phong-pham.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua sắm ấn chỉ, dịch vụ 

- Điện thoại: 028. 54042829 – line nội bộ 338 (gặp Hà).   

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 07/12/2022 đến hết ngày 09/12/2022.tu-ho-so.jpg
Thư mời chào giá

Cung cấp nội thất

- Điện thoại: 028 354042827    – line nội bộ 261 (gặp Dũng).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 07/ 12/ 2022 đến hết ngày 09/ 12/ 2022


1234567
...