banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
vat-tu-y-te.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua sắm hàng hóa 

- Điện thoại: 028 54042811 - Số nội bộ: 336 (Ds. Hoàng)     

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 27/9/2022 đến ngày 10/10/2022


bao-tri-thiet-bi-y-te.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu bảo trì thiết bị y tế 

- Điện thoại: (028) 54042811

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 21/9/2022 đến hết ngày 23/9/2022

 

bao-tri-thiet-bi-y-te.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu bảo trì thiết bị y tế 

- Điện thoại: (028) 54042811

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 21/9/2022 đến hết ngày 23/9/2022

 

karl-storz.jpg
Thư mời chào giá

Sửa chữa máy bơm hút dịch

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 622.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 19/09/2022 đến hết ngày 23/09/2022.

 

blease-700.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu sửa chữa cho thiết bị y tế 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 622.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 19/09/2022 đến hết ngày 23/09/2022.


lapmentor-iii-1.jpg
Thư mời chào giá

Tay dụng cụ kẹp cho mô hình phẫu thuật nội soi

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 622.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 19/09/2022 đến hết ngày 23/09/2022.

 

amsco-century.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu thay linh kiện cho máy hấp tiệt trùng Amsco Century

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 19/09/2022 đến hết ngày 21/09/2022.


xquang.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu bảo trì thiết bị 

- Điện thoại: 54042811

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 19/9/2022 đến hết ngày 21/9/2022

 

amsco-century.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu bảo trì thiết bị y tế 

- Điện thoại: (028) 54042811

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 19/9/2022 đến hết ngày 21/9/2022

 

Thư mời chào giá

Nhu cầu cần chứng thư số công cộng 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 16/9/2022 đến hết ngày 23/9/2022.


1234567
...