trang-trong.jpg
vat-tu-y-te.jpg
Thông báo

Về việc bán thanh lý

Dụng cụ y tế - Vật tư tiêu hao - Chai khí y tế của năm 2020

 

may-do-huyet-ap.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu kiểm định

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336      

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 18/10/2021 đến hết ngày 21/10/2021

 

ban-hoi-suc-so-sinh.jpg
Thư mời chào giá

Thay thế phụ kiện cho thiết bị y tế 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 15/10/2021 đến hết ngày 19/10/2021.

 


intellivue-mx430.jpg
Thư mời chào giá

Thay thế Cảm biến CO2 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 15/10/2021 đến hết ngày 18/10/2021.

 

 

may-giup-tho.png
Thư mời chào giá

Thay thế Bo mạch hiển thị màn hình 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 14/10/2021 đến hết ngày 18/10/2021.

 

 

bao-tri-y-te.jpg
Thư mời chào giá

Bảo trì thiết bị y tế, dịch vụ 

- Điện thoại: (028) 54042811

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 11/10/2021 đến hết ngày 14/10/2021

 

minicap-85231.jpg
Thư mời chào giá

Bảo trì Máy điện di Minicap

- Điện thoại: 54042811

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 11/10/2021 đến hết ngày 13/10/2021

 

kiem-nghiem.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu lấy mẫu cấy kiểm nghiệm vi sinh nước uống, nước rửa tay

- Điện thoại: (028) 54042811

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 04/10/2021 đến hết ngày 07/10/2021

 

intellivue-mx430.jpg
Thư mời chào giá

Thay thế Cảm biến CO2 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 04/10/2021 đến hết ngày 07/10/2021.

 

 

tesla-15t.jpg
Thư mời chào giá

Thay thế phụ kiện cho thiết bị y tế 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 04/10/2021 đến hết ngày 08/10/2021.

 


1234567
...