banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu sửa chữa thiết bị y tế 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 30/01/2023 đến hết ngày 05/02/2023.


perfusor-compact-s.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu sửa chữa thiết bị y tế 


perfusor-compact-s.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu sửa chữa thiết bị y tế 


triiodothyronine.jpg
Thư mời chào giá

Hóa chất định lượng thyroxine  tự do 

- Điện thoại: 028 54042811 

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 17/01/2023 đến ngày

30/01/2023 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

triiodothyronine.jpg
Thư mời chào giá

Hóa chất định lượngTriiodothỷonine 

- Điện thoại: 028 54042811 

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 17/01/2023 đến ngày

30/01/2023 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

triiodothyronine.jpg
Thư mời chào giá

Hóa chất chuẩn Free T3

- Điện thoại: 028 54042811 

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 17/01/2023 đến ngày

30/01/2023 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

philips.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu sửa chữa (mua phụ kiện) cho thiết bị y tế 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 622.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 13/01/2023 đến hết ngày 18/01/2023.


tesla-15t.jpg
Thư mời chào giá

Kiểm tra và Sửa chữa Bộ khuếch đại RF 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 13/01/2023 đến hết ngày 19/01/2023.

 

6671130ep-1v.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu sửa chữa (mua phụ kiện) cho thiết bị y tế 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 622.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 12/01/2023 đến hết ngày 17/01/2023.


avalon-fm20.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu sửa chữa (mua phụ kiện) cho thiết bị y tế 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 622.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 12/01/2023 đến hết ngày 17/01/2023.


1234567
...