banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
perfusor-compact-space.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu sửa chữa (mua phụ kiện) cho thiết bị y tế 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 622.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 29/05/2023 đến hết ngày 05/06/2023.


perfusor-compact-s.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu sửa chữa (mua phụ kiện) cho thiết bị y tế 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 622.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 26/05/2023 đến hết ngày 02/06/2023.


vat-tu-y-te.jpg
Thư mời chào giá

Sửa chữa cho máy đo khí mê, khí CO2

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 25/05/2023 đến hết ngày 05/06/2023.


vat-tu-y-te.jpg
Thư mời chào giá

Sửa chữa cho máy đo khí mê, khí CO2

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 25/05/2023 đến hết ngày 05/06/2023.


carestation-620.png
Thư mời chào giá

Sửa chữa cho máy gây mê giúp thở 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 25/05/2023 đến hết ngày 05/06/2023.


hoa-chat.jpg
Thư mời chào giá

Hóa chất xét nghiệm Nội tiết sản HCG Beta

- Điện thoại: 028 54042811 

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 23/05/2023 đến ngày 01/06/2023

 

Thư mời chào giá

Nhu cầu thẩm định giá thiết bị y tế 

- Điện thoại: 028 54042811 – line nội bộ 336.

Thời gian nhận báo giá: từ ngày ra thông báo đến trước ngày 05/06/2023.

 

sonoace-x6.jpg
Thư mời chào giá

Sửa chữa board DDM

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 16/05/2023 đến hết ngày 25/05/2023.

 

may-sieu-am.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua sắm thiết bị

- Điện thoại: 028 54042811 – line nội bộ 336 (gặp Ks.Thủy)

Thời gian nhận báo giá: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26/05/2023.

 

Thư mời chào giá

Dung dịch sát trùng ngoài da nồng độ 7.5% -10%

- Điện thoại: 028 54042811 

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 15/5/2023 đến ngày

25/5/2023 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

1234567
...