banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
luoi-dao-cat-tieu-ban.jpg
Thư mời chào giá

Lưỡi dao cắt tiêu bản MX35

- Điện thoại: 028.54042811 – line nội bộ 336 (gặp Thủy).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 09/12/2021 đến hết ngày 13/12/2021 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

karl-storz.jpg
Thư mời chào giá

Sửa chữa Hệ thống xử lý hình ảnh 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 09/12/2021 đến hết ngày 13/12/2021.

 

 

karl-storz.jpg
Thư mời chào giá

Sửa chữa Hệ thống xử lý hình ảnh 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 09/12/2021 đến hết ngày 13/12/2021.

 

 

co2-b40i.jpg
Thư mời chào giá

Thay thế phụ kiện cho thiết bị y tế 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 08/12/2021 đến hết ngày 13/12/2021.

 


tui-phong.jpg
Thư mời chào giá

Túi phồng 300 mm x 100m 

- Điện thoại: 028.54042811 – line nội bộ 336 (gặp Thủy).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 08/12/2021 đến hết ngày 10/12/2021 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

tam-dien-cuc.jpg
Thư mời chào giá

Tấm điện cực dán (máy cắt đốt SD 1 lần)

- Điện thoại: 028.54042811 – line nội bộ 336 (gặp Thủy).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 07/12/2021 đến hết ngày 09/12/2021 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

day-tho-co-2-bay-nuoc.jpg
Thư mời chào giá

Bộ dây thở có 2 bẫy nước người lớn

- Điện thoại: 028.54042811 – line nội bộ 336 (gặp Thủy).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 07/12/2021 đến hết ngày 09/12/2021 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

mobile-art-eco-mux-10-shimadzu.jpg
Thư mời chào giá

Sửa chữa thiết bị y tế 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 06/12/2021 đến hết ngày 09/12/2021.

 


co2-n2-galaxy-170r-new-brunswick.jpg
Thư mời chào giá

Thay Sensor oxy cho Tủ ủ CO2 + N2 Galaxy 170R New Brunswick

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 06/12/2021 đến hết ngày 09/12/2021

 

luong-ke-oxy.jpg
Thư mời chào giá

Lưu lượng kế oxy và bình tạo ẩm

- Điện thoại: 028.54042811 – line nội bộ 336 (gặp Thủy).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 06/12/2021 đến hết ngày 08/12/2021 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

1234567
...