banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
vat-tu-y-te-1.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm hàng hóa 

- Điện thoại: 028 54042811 – line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày  29/12/2021 đến hết ngày 05/01/2022.


tu-dong.jpg
Thư mời chào giá

Sửa chữa Tủ đông MDFU333 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 28/12/2021 đến hết ngày 04/01/2022.

 

 

Thư mời chào giá

Thay thế phụ kiện cho thiết bị y tế 

- Điện thoại: 028 54042811 – line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 28/12/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

 


thong-bao.png
Thông báo

Mời thầu gói thầu Mua sắm hóa chất năm 2021-2022

 

ong-nghiem-thuy-tinh.jpg
Thư mời chào giá

Ống nghiệm thủy tinh

- Điện thoại: 028.54042811 – line nội bộ 336 (gặp Thủy).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 23/12/2021 đến hết ngày 27/12/2021 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

tu-an-toan-sinh-hoc.jpg
Thư mời chào giá

Thay thế phụ kiện cho thiết bị y tế 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 16/12/2021 đến hết ngày 20/12/2021.

 


con-96.jpg
Thư mời chào giá

Cồn y tế 96 độ

- Điện thoại: 028.54042811 – line nội bộ 336 (gặp Thủy).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 14/12/2021 đến hết ngày 16/12/2021 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

intellivue-mx430.jpg
Thư mời chào giá

Thay thế Khối bơm huyết áp 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 13/12/2021 đến hết ngày 16/12/2021.

 

 

nhiet-ke.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu hiệu chuẩn 

- Điện thoại: (028) 54042811 – line nội bộ 336

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 13/12/2021 đến hết ngày 15/12/2021

 

autocon-200.jpg
Thư mời chào giá

Sửa chữa bo mạch nguồn và bo mạch cao áp 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 10/12/2021 đến hết ngày 13/12/2021.

 

 

1234567
...