banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
mysono-u6-samsung-medison.jpg
Thư mời chào giá

Sửa chữa Board nguồn 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 06/12/2021 đến hết ngày 09/12/2021.

 

 

intellivue-mx430.jpg
Thư mời chào giá

Thay thế Khối bơm huyết áp NBP 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.       

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 03/12/2021 đến hết ngày 07/12/2021.

 

team3a-b-huntleigh.jpg
Thư mời chào giá

Mua phụ kiện cho thiết bị y tế

 - Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 03/12/2021 đến hết ngày 06/12/2021.

 

 

vat-tu-y-te.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm thiết bị 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 02/12/2021 đến hết ngày 06/12/2021


chuot-nod-scid.jpg
Thư mời chào giá

Chuột NOD/ SCID

- Điện thoại: 028 54042811 – line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 04/12/2021.

 

 

infusomat-p-bbraun.jpg
Thư mời chào giá

Thay thế Bo mạch chính 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 04/12/2021

 

Công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản nhà nước

Theo dự toán năm 2021

giac-hut.jpg
Thư mời chào giá

Giác hút silicone

- Điện thoại: 028.54042811 – line nội bộ 336 (gặp Thủy).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 03/12/2021 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

moi-truong-virus.png
Thư mời chào giá

Môi trường bảo quản và vận chuyển mẫu 3ml

- Điện thoại: 028.54042811 – line nội bộ 336 (gặp Thủy).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 03/12/2021 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

keo-cong.jpg
Thư mời chào giá

Kéo cong dài 17cm

- Điện thoại: 028.54042811 – line nội bộ 336 (gặp Thủy).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 03/12/2021 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định

1234567
...