banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
perfusor-compact-s.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu thay linh kiện cho các thiết bị 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 19/12/2022 đến hết ngày 28/12/2022.


perfusor-compact-s.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu thay linh kiện cho các thiết bị 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 19/12/2022 đến hết ngày 28/12/2022.


gelred-nucleic.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua sắm hàng hóa 

- Điện thoại: 028 54042811 

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 19/12/2022 đến ngày

30/12/2022 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.


amsco-century.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu thay thế phụ kiện cho thiết bị y tế 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 19/12/2022 đến hết ngày 26/12/2022.


amsco-century.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu thay thế phụ kiện cho thiết bị y tế 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 19/12/2022 đến hết ngày 26/12/2022.


gefetalmonito.jpg
Thư mời chào giá

Sửa chữa monitor 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 622.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 19/12/2022 đến hết ngày 23/12/2022.

 

kiem-dinh-y-te.jpg
Thư mời chào giá

Kiểm chuẩn cho HbA2 bình thường

- Điện thoại: 028 54042811 

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 12/12/2022 đến ngày

26/12/2022 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

harmony-vled.jpg
Thư mời chào giá

Sửa chữa đèn mổ trần 2 nhánh

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 622.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 12/12/2022 đến hết ngày 16/12/2022

 

esprit-ventilator.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu thay thế phụ kiện cho thiết bị y tế 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 12/12/2022 đến hết ngày 19/12/2022


vat-tu-y-te.jpg
Thư mời chào giá

Thẩm định giá các thiết bị y tế

- Điện thoại: 028 54042811 – line nội bộ 336.

Thời gian nhận báo giá: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 19/12/2022.

 

1234567
...