banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
vat-tu-y-te.jpg
Thư mời chào giá

Gọng mũi sơ sinh

- Điện thoại: 028.54042811 – line nội bộ 336 (gặp Thủy).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 01/12/2022 đến hết ngày 09/12/2022 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

dna.png
Thư mời chào giá

Bảo trì Hệ thống chụp hình tự động và phân tích nhiễm sắc thể

- Điện thoại: (028) 54042811

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 01/12/2022 đến hết ngày 07/12/2022

 

 

binh-tru-phoi.jpg
Thư mời chào giá

Bộ Dụng cụ trữ phôi 

- Điện thoại: 028 54042811 – line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 01/12/2022 đến trước ngày 05/12/2022.

 

cong-phan-ung.jpg
Thư mời chào giá

Cóng phản ứng

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 01/12/2022 đến ngày

09/12/2022 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

bao-tri-y-te.jpg
Thư mời chào giá

Chương trình ngoại kiểm 

- Điện thoại: 028 54042811 

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 30/11/2022 đến ngày 07/12/2022 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

vat-tu-y-te.jpg
Thư mời chào giá

Vôi máy gây mê

- Điện thoại: 028 54042811 

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 29/11/2022 đến ngày 06/12/2022 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

perfusor-compact-s.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu thay linh kiện cho các thiết bị

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 28/11/2022 đến hết ngày 6/12/2022.


hoa-chat.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua sắm hàng hóa 

- Điện thoại: 028 54042811 

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 28/11/2022 đến ngày

08/12/2022 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.


kit.jpg
Thư mời chào giá

Kit phát hiện 06 biến thể di truyền 

- Điện thoại: 028 54042811 

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 28/11/2022 đến ngày

08/12/2022 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

kit.jpg
Thư mời chào giá

Kit phát hiện 06 biến thể di truyền 

- Điện thoại: 028 54042811 

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 28/11/2022 đến ngày

08/12/2022 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

1234567
...