banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
dia-mau-96.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm tài sản hàng hóa, dịch vụ

- Điện thoại: 028.54042811 – line nội bộ 336 (gặp Thủy).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 22/11/2021 đến hết ngày 24/11/2021 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

hieu-chuan.png
Thư mời chào giá

Hiệu chuẩn thiết bị y tế

- Điện thoại: (028) 54042811

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 19/11/2021 đến hết ngày 24/11/2021

 

giotto-image-3dl.jpg
Thư mời chào giá

Thay thế Bộ biến tần (Inveter) sử dụng cho Máy X quang chụp nhũ GIOTTO IMAGE 3DL

- Điện thoại: 028 54042811 – line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 16/11/2021 đến hết ngày 22/11/2021

 

intellivue-mx430.jpg
Thư mời chào giá

Thay thế Khối bơm huyết áp 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 15/11/2021 đến hết ngày 18/11/2021.

 

 

intellivue-mx430.jpg
Thư mời chào giá

Thay thế Cảm biến CO2 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 09/11/2021 đến hết ngày 12/11/2021.

 

moi-truong-virus.png
Thư mời chào giá

Môi trường bảo quản và vận chuyển mẫu 3ml

- Điện thoại: 028.54042811 – line nội bộ 336 (gặp Thủy).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 08/11/2021 đến hết ngày 10/11/2021 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

day-tho-cao-tan.jpg
Thư mời chào giá

Dây thở cao tần sơ sinh dùng nhiều lần

- Điện thoại: 028.54042811 – line nội bộ 336 (gặp Thủy).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 08/11/2021 đến hết ngày 10/11/2021 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

bao-tri-thiet-bi-y-te.jpg
Thư mời chào giá

Bảo trì thiết bị, dịch vụ 

- Điện thoại: (028) 54042811

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 08/11/2021 đến hết ngày 10/11/2021

 

sonoace-r7.jpg
Thư mời chào giá

Sửa chữa Đầu dò âm đạo EV4-9 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 05/11/2021 đến hết ngày 08/11/2021.

 

 

karl-storz.jpg
Thư mời chào giá

Sửa chữa Đầu Camera 3 chip HD 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 05/11/2021 đến hết ngày 09/11/2021.

 

 

1234567
...