banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
mach-dieu-khien-thang-may.jpg
Thư mời chào giá

Tách mạch điều khiển thang máy 

- Điện thoại: 19007237 – line nội bộ 678 (gặp Minh Hoài)                    

- Thời gian đăng thông tin: từ ngày 03/01/2023 đến 05/01/2023

 

an-chi.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua sắm ấn chỉ, dịch vụ 

- Điện thoại: 028. 54042829 – line nội bộ 338 (gặp Hà).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 03/01/2023 đến hết ngày 05/01/2023.


thang-may.jpg
Thư mời chào giá

Bảo trì thang máy tải khách 

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Hưng).

- Mọi thông tin về kỹ thuật, vui lòng liên hệ KS. Tùng- ĐT: 0918912321

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 03/01/2023 đến 05/01/2023.


hang-hoa-dich-vu.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu hàng hóa

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Ngọc).         

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 03/01/2023  đến

05/01/2023.    


Thư mời chào giá

Cung cấp lắp đặt kệ chứa hồ sơ

- Điện thoại: 028 354042827    – line nội bộ 261 (gặp Dũng).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 02/ 01/ 2023 đến hết ngày 05/ 01/ 2023


khan-lau.jpg
Thư mời chào giá

Khăn bông 300gr

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Ngọc).

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 28/12/2022  đến 30/12/2022.

 

 

quan-lot-sau-sinh.jpg
Thư mời chào giá

Quần lót vải 

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Ngọc).         

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 27/12/2022  đến

29/12/2022.    

 

thang-may.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua sắm hàng hóa/dịch vụ

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Hưng).                           

- Mọi thông tin về kỹ thuật, vui lòng liên hệ KS. Tùng- ĐT: 0918912321

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 27/12/2022 đến

29/12/2022.


thang-may.jpg
Thư mời chào giá

Bảo trì, bảo dưỡng thang máy

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Hưng).                           

- Mọi thông tin về kỹ thuật, vui lòng liên hệ KS. Tùng- ĐT: 0918912321

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 27/12/2022 đến

29/12/2022.


quan-lot-sau-sinh.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu hàng hóa 

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Ngọc).

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 26/12/2022  đến

28/12/2022.


1234567
...