banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
cay-xanh.jpg
Thư mời chào giá

Cung cấp dịch vụ chăm sóc mảng xanh

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 235 (gặp lý) 

- Thời gian đăng thông tin: từ ngày 14/11/2022 đến 16/11/2022


ups.png
Thư mời chào giá

Bảo trì bộ lưu điện UPS 

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Hưng)

- Mọi thông tin về kỹ thuật liên hệ KS.Tùng – ĐT:091.891.2321   

- Thời gian đăng thông tin: từ ngày 14/11/2022 đến 16/11/2022

 

thang-may.jpg
Thư mời chào giá

Sữa chữa thang máy

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Minh Hưng) 

- Mọi thông tin về kỹ thuật liên hệ KS.Tùng – ĐT:091.891.2321 

- Thời gian đăng thông tin: từ ngày 14/11/2022 đến 16/11/2022

 

an-chi-1.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm văn phòng phẩm, linh kiện vi tính, dịch vụ 

- Điện thoại: 028. 54042829 – line nội bộ 338 (gặp Hà).   

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 14/11/2022 đến hết ngày 16/11/2022.


simili.jpg
Thư mời chào giá

Bọc simili 

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Tiên). 

 - Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 14/11/2022 đến 16/11/2022.

 

decal.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua sắm văn phòng phẩm, linh kiện vi tính, dịch vụ

- Điện thoại: 028. 54042829 – line nội bộ 338 (gặp Hà).   

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 09/11/2022 đến hết ngày 11/11/2022.


khan-trang.jpg
Thư mời chào giá

Khăn bông 300gr

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Ngọc).

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 08/11/2022  đến 10/11/2022.

 

 

san-lo.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu hàng hóa 

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Ngọc).

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 08/11/2022  đến 10/11/2022.


rem-ngan-phong-y-te.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ 

- Điện thoại: 028. 54042829 – line nội bộ 261 (gặp Mạnh).   

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 07/11/2022 đến hết ngày 11/11/2022.


ao-xquang.jpg
Thư mời chào giá

Áo X Quang

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Ngọc).         

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 07/11/2022 đến 09/11/2022. 

 

1234567
...