banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
stockvault-pills-and-water135564.jpg
Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

stockvault-pills-125954.jpg
Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc bổ sung năm 2022 – 2023 (lần 2).

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

obbpq10.jpg
Kết quả lựa chọn nhà thầu Mua sắm thuốc bổ sung năm 2022-2023 (Lần 4) của Bệnh viện Từ Dũ

* Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

vac-xin.jpg
Thông báo mời thầu Mua sắm thuốc bổ sung năm 2022-2023 (Lần 6) của Bệnh viện Từ Dũ

Hạn chót nộp hồ sơ: 11 giờ 00 phút ngày 25/10/2023 tại khoa Dược – Bệnh viện Từ Dũ, 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

thuoc.jpg
Thư mời chào giá Mua sắm thuốc bổ sung năm 2022-2023 (Lần 7)

Kính mời các công ty quan tâm và đáp ứng yêu cầu trên gửi báo giá đến Khoa Dược – Bệnh viện Từ Dũ (địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM) và qua email tothaubvtudu@gmail.com.

Thông báo Mời nhà thầu tham dự đấu thầu rộng rãi

* Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

povidine.jpg
Thông báo Mời nhà thầu tham dự mua sắm trực tiếp

- Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: Bệnh viện Từ Dũ, Khoa Dược.

  Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

  Điện thoại: (028) 54042829-293.

- Hồ sơ yêu cầu được phát hành miễn phí.

- Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất: Bệnh viện Từ Dũ, Khoa Dược, 284 Cống Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

- Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 phút, thứ Ba, ngày 24 tháng 10 năm 2023

- Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, thứ Ba, ngày 24 tháng 10 năm 2023.

 

Thông báo Mời nhà thầu tham dự đấu thầu rộng rãi

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

- Thời gian phát hành E-hồ sơ mời thầu (E-HSMT): ngày 09 tháng 10 năm 2023 đến trước 08 giờ ngày 30 tháng 10 năm 2023.

- Địa điểm phát hành E-HSMT: https://muasamcong.mpi.gov.vn

- Địa điểm nhận E-HSDT: https://muasamcong.mpi.gov.vn

- Họp tiền mở thầu: 14 giờ, ngày 17 tháng 10 năm 2023, tại Bệnh viện Từ Dũ, hội trường Giao ban bệnh viện, Khu D.

- Thời điểm đóng/mở thầu: 08 giờ ngày 30 tháng 10 năm 2023.

- Địa điểm mở thầu: https://muasamcong.mpi.gov.vn

 

o6ygaf0.jpg
Thông báo Mời nhà thầu tham dự đấu thầu rộng rãi

- Họp tiền mở thầu: 14 giờ, ngày 17 tháng 10 năm 2023, tại Bệnh viện Từ Dũ, hội trường Giao ban bệnh viện, Khu D.

- Thời điểm đóng/mở thầu: 08 giờ 30 phút ngày 30 tháng 10 năm 2023.

- Địa điểm mở thầu: https://muasamcong.mpi.gov.vn

 

4181.jpg
Kết quả lựa chọn nhà thầu

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

1234567
...