banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
thong-bao-1.jpg
Thông báo mời thầu

 Mua sắm thuốc bổ sung năm 2021-2022 (Lần 1), gói thầu thuốc generic 

thong-bao-1.jpg
Thông báo mời thầu

 Mua sắm thuốc bổ sung năm 2021-2022 (Lần 1), gói thầu thuốc generic 

medicine-4.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm thuốc bổ sung năm 2021-2022 (lần 3)

medicines.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm thuốc bổ sung năm 2021 - 2022 (lần 2)

Thư mời chào giá

Gói thầu mua sắm thuốc bổ sung năm 2021 - 2022 (lần 1)

Thư mời chào giá

Gói thầu mua sắm thuốc bổ sung năm 2021 - 2022 (lần 1)

thong-bao-1.jpg
Thông báo

Kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật

 

thong-bao-2.jpg
Thông báo

Kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật

thong-bao-moi-thau.png
Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Kết quả lựa chọn nhà thầu

medicine.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm thuốc bổ sung năm 2020 - 2021 (Lần 10)

Thời gian nhận báo giá: Từ ngày ra thông báo đến 16 giờ ngày 13/4/2022.

...
45678910
...