banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
medicine-2.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm hàng hóa

 

medicine-1.jpg
Thông báo mời thầu

Mua sắm trực tiếp lần 3

Gói thầu thuốc Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị

medicines.jpg
Thông báo mời thầu

Mua sắm trực tiếp lần 3 

Gói thầu thuốc generic

tinh-dau.jpg
Thư mời chào giá

Tinh dầu xông hơ

tinh-dau.jpg
Thư mời chào giá

Tinh dầu xông hơ

 

2021-thu-moi-chao-gia-tinh-dau-thao-moc-thau-rr.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm tinh dầu

 

tinh-dau.jpg
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu mua sắm tinh dầu xông hơ cho bà mẹ sau sinh

tinh-dau.jpg
Thư mời chào giá

Tinh dầu xông hơ

tinh-dau.jpg
Thư mời chào giá

Tinh dầu xông hơ

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Mua sắm thuốc bổ sung năm 2020 - 2021 (lần 2)

...
45678910
...