banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
medicine-4.jpg
Thông báo mời thầu

Mua sắm thuốc bổ sung năm 2020-2021 (lần 8)

medicine-3.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm thuốc bổ sung 2020 - 2021 (lần 9)

medicine-3.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua sắm thuốc bổ sung năm 2020 – 2021 (lần 8)

tinh-dau-thao-moc-2021.jpg
Thư mời chào giá

Thảo mộc vệ sinh

thao-moc.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm hàng hóa phục vụ chuyên môn

 

medicine-1.jpg
Thông báo mời thầu

Mua sắm thuốc bổ sung năm 2020 - 2021 (lần 7)

medicine-2.jpg
Thông báo mời thầu

Mua sắm thuốc bổ sung năm 2020-2021 - Gói thầu thuốc BDG (lần 6)

medicine-3.jpg
Thông báo mời thầu

Mua sắm thuốc bổ sung năm 2020-2021 - Gói thầu thuốc generic (lần 6)

Thông báo mời thầu

Mua sắm thuốc bổ sung năm 2020-2021 (lần 5)

Thông báo mời thầu

Mua sắm thuốc bổ sung năm 2020-2021 (lần 4)

 

...
6789101112
...