banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
thao-moc.jpg
Thư mời chào giá

Thảo mộc vệ sinh

medicine-1.jpg
Thông báo mời thầu

Mua sắm thuốc bổ sung năm 2021-2022 (Lần 5)

Gói thầu thuốc generic 

vat-tu-tieu-hao.png
Thư mời chào giá

Mua sắm vật tư tiêu hao

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Tiên). 

 - Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 17/10/2022 đến 19/10/2022.

 

medicine-4.jpg
Thông báo mời thầu

Mua sắm thuốc bổ sung năm 2021-2022 (Lần 4)

 

medicine-2.jpg
Thông báo mời thầu

Mua sắm thuốc năm 2022 – 2023 (Lần 2)

medicine-3.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm thuốc năm 2022 – 2023

Thư mời chào giá

Mua sắm thuốc bổ sung năm 2021-2022 (lần 5)

Thư mời chào giá

Mua sắm thuốc bổ sung năm 2021-2022 (lần 5)

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu thuốc generic

medicine-3.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm thuốc bổ sung năm 2021-2022 (lần 4) 

 

1234567
...