banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Chỉ số thai nhi bị giảm

Hỏi - 08/02/2020

Bác sỉ ơi cho hỏi chút ạ. Tuần 37 vợ chồng em đi siêu âm thì chỉ số siêu âm là: Số thai: 01 Ngôi: Đầu Tim thai: 143 lần/phút BDP: 92 mm FL: 71mm ĐKNB: 101 mm Cân nặng: 3186 gram Nhau: mặt trước, độ trưởng thành 2 sau 1 tuần (Tuần 38) vợ chồng em đi siêu âm thì chỉ số siêu âm là: Số thai: 01 Ngôi: Đầu Tim thai: 127 lần/phút BDP: 89 mm FL: 68 mm ĐKNB: 108 mm Cân nặng: 3091 gram Nhau: mặt trước, độ trưởng thành 2 Em rất hoang mang tại sao sau 1 tuần chỉ số lại khác nhau(giảm) rất mong được tư vấn Cảm ơn.

Trả lời

Chào bạn

Siêu âm là biện pháp chẩn đoán hình ảnh có thể có sai số do sử dụng các máy khác nhau, những bác sĩ khác nhau và sử dụng các định nghĩa khác nhau cho việc xác định một vấn đề nào đó. Để hạn chế các sai số này, người ta chọn các mốc, các đặc điểm để đạt được các giá trị sát với thực tế nhất. Với siêu âm thai, có thể gặp trường hợp các số đo kích thước chênh nhau giữa các bác sĩ khác nhau. Khi chênh lệch quá 10%, bạn có thể đưa ra các kết quả trước đó để cùng bác sĩ thảo luận xem có cần kiểm tra lại hay không nhé.

Thân mến

BS. CK2. Lê Ngọc Diệp
P. Công tác xã hội