banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

23/11/2020

Thông tin về Lễ mở thầu thuốc tại Bệnh viện Từ Dũ

Sáng ngày 18 tháng 11 năm 2020, Bệnh viện Từ Dũ đã tổ chức Lễ mở thầu các gói thầu thuốc năm 2020 - 2021.

Tham dự buổi mở thầu có đại diện Sở Y tế, Thanh tra Sở Y tế, lãnh đạo Bệnh viện và đại diện của các nhà thầu. Buổi mở thầu được bắt đầu lúc 9 giờ và kết thúc lúc 12 giờ cùng ngày.

Tham gia gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị có 04 nhà thầu; tham gia gói thầu thuốc generic (thuốc hóa dược, sinh phẩm) có 61 nhà thầu và tham gia gói thầu thuốc generic (vắc xin) có 04 nhà thầu.

 Hình ảnh của buổi mở thầu sáng ngày 18 tháng 11 năm 2020 tại Bệnh viện Từ Dũ.