banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Vô sinh hiếm muộn

Hỏi - 10/08/2017

Xin chào.

Mong bác sĩ cho em hỏi ngày 2 của chu kỳ kinh được tính ra sao? Sau khi hết kinh được 2 ngày. Ngày thứ 2 tính từ lúc bắt đầu có kinh mong bác sĩ cho em biết, vì em có hỏi thì nhiều người trả lời khác nhau

Trả lời

Chào Bạn!

Ngày thứ 2 của chu kỳ kinh, được tính từ ngày hành kinh thứ hai của vòng kinh đó Ban. 

Cám ơn câu hỏi của Bạn

CNHS. Lý Bạch Thu Nga
P. Điều dưỡng