banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Kết quả siêu âm

Hỏi - 25/06/2016
Em mang thai 30 tuần đi siêu âm kết quả như vậy có bình thường không? Ngôi thai: Đầu. Tim thai: 130 lần/ phút. ĐKLĐ: 74 mm. CDXĐ: 54mm. ĐKNB: 77mm. CVB: 264mm. Ước lượng cân: 1450gr. ĐM rốn: RI: 0.6 S/D: 2.5. Vị trí nhau bám: mặt sau nhóm 1. Độ trưởng thành: 1. Lượng nước ối: # 7-8 cm. Hiện có 1 vòng dây rốn quấn cổ.
Trả lời
Chào bạn,

Kết quả của bạn là bình thường

Thân mến,

ThS. BS Phan Thanh Bình
Khoa Chăm sóc trước sinh - BV Từ Dũ