banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Sinh dịch vụ

Hỏi - 10/03/2015
Cho mình hỏi sinh dịch vụ chi phí là 3,5 triệu, đã bao gồm phí chọn bác sĩ sinh chưa nhé? Hay khi chọn bác sĩ sinh phải đóng thêm phí.
Trả lời
Chào bạn,

Phí sinh dịch vụ này đã bao gồm việc đăng ký bác sĩ đỡ sanh cho bạn, tuy nhiên bạn cần phải được sự chấp thuận từ phía bác sĩ bạn đăng ký mới được bạn nhé.

Thân mến,

KS. Trần Thị Hoan
P. Công nghệ thông tin - BV Từ Dũ