banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Thủ tục chuyển viện

Hỏi - 25/08/2014
Em đăng ký bảo hiểm ở bệnh viện Hoàn Mỹ, hiện tại em có thai và sắp đến ngày sinh, em muốn làm giấy chuyển viện từ bệnh viện Hoàn Mỹ qua bệnh viện Từ Dũ, cho em hỏi giấy chuyển viện có hiệu lực trong bao nhiêu ngày là được Bệnh viện Từ Dũ chấp nhận. Mong sớm nhận được câu trả lời. Cảm ơn! 
Trả lời
Chào bạn Tâm,

Hiện nay, không có quy định nào quy định về thời hạn của giấy chuyển viện. Nhưng về nguyên tắc, giấy chuyển viện là để chuyển bệnh từ bệnh viện Hoàn Mỹ đến bệnh viện Từ Dũ nguyên nhân do vượt khả năng chuyên môn điều trị của bệnh viện Hoàn Mỹ. Vì vậy, khi có giấy chuyển viện của bệnh viện Hoàn Mỹ, bạn phải đi ngay đến bệnh viện Từ Dũ để tiếp tục khám và điều trị(trường hợp cấp cứu còn phải đi bằng xe chuyên dùng của bệnh viện Hoàn Mỹ).

Đối với trường hợp khám thai và sinh, hiện nay các giám định viên BHYT của cơ quan BHYT tại bệnh viện Từ Dũ quyết định thời hạn của giấy chuyển viện là 7 ngày tính từ ngày ký giấy chuyển viện. Lưu ý: trường hợp của bạn nếu chuyển viện là do vượt khả năng điều trị của bệnh viện Hoàn Mỹ thì bạn mới được giám định viên BHYT chấp nhận thanh toán BHYT đúng tuyến, còn vì các nguyên nhân khác (ví dụ như chuyển viện theo yêu cầu của bạn) thì bạn chỉ được BHYT chấp nhận thanh toán trái tuyến mà thôi.

Thân mến,

NV. Huỳnh Thế Cường 
P. Tài chính kế toán - BV Từ Dũ