banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
Gia Lai, An Giang, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Đường sắt: Nhiều hoạt động Tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Nhân kỷ niệm 119 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tiến tới Đại hội thanh niên tiến làm theo lời Bác toàn quốc năm 2009, trong những ngày qua, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức các hoạt động Tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác với nhiều hình thức khác nhau nhằm biểu dương những việc làm tốt của tuổi trẻ.