banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

12/11/2018

Thông báo xét tuyển viên chức năm 2018

Nhằm tuyển dụng đội ngũ viên chức có phẩm chất đạo đức, có đủ năng lực, trình độ đáp ứng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, cơ cấu vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu công việc của Bệnh viện Từ Dũ. Nay Bệnh viện Từ Dũ thông báo xét tuyển viên chức 2018 như sau:

I. NHU CẦU XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2018

TT

Vị trí viên chức cần tuyển dụng

Mã ngạch

Số lượng cần tuyển

1

Chuyên viên

01.003

03

2

Kế toán viên

06.031

02

3

Kỹ sư hạng III
(chuyên ngành thuộc lĩnh vực y tế)

V.05.02.07

02

4

Kỹ sư hạng III

V.05.02.07

02

5

Bác sĩ hạng III

V.08.01.03

21

6

Kỹ thuật y hạng III

V.08.07.18

03

7

Hộ sinh hạng III

V.08.06.15

08

8

Dược sĩ hạng III

V.08.08.22

02

9

Điều dưỡng hạng III

V.08.05.12

03

10

Kỹ thuật viên hạng IV

V.05.02.08

01

11

Hộ sinh hạng IV

V.08.06.16

32

12

Điều dưỡng hạng IV

V.08.05.13

12

13

Dược sĩ hạng IV

V.08.08.23

01

Tổng cộng

92

 

BIỂU TỔNG HỢP CHỈ TIÊU, CƠ CẤU ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN TỪ DŨ NĂM 2018TT

Vị trí 
việc làm
 cần tuyển

Vị trí

SL
 chỉ tiêu

Yêu cầu

Mô tả công việc

1

Chuyên viên
01.003

Công tác hành chính

3

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Ngoại ngữ; Thạc sĩ  chuyên ngành Quản trị kinh doanh; Đại học chuyên ngành Tài chính Kế toán
Các tiêu chuẩn khác theo Quy định tại Điều 7 của Thông tư Số 11/2014/TT-BNV ngày 9/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính.
+ Ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 và tương đương hoặc chứng chỉ anh văn trình độ B trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
+ Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; hoặc tin học chứng chỉ A trở lên theo quy định tại Điều 23, Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 trước ngày 10/8/2016.

Thực hiện công tác hành chính của phòng theo lĩnh vực được phân công; hỗ trợ thực hiện công tác đối ngoại: liên hệ với đối tác nước ngoài trong công tác tổ chức Hội nghị, Hội thảo, Học tập, đào tạo, chuyển giao công nghệ, tiếp nhận sinh viên nước ngoài, hỗ trợ đón tiếp các phái đoàn nước ngoài đến thăm và làm việc làng Hòa Bỉnh tại bệnh viện; tiếp đón và hướng dẫn cho bệnh nhân là người nước ngoài;  Hỗ trợ tổ công tác xã hội, hỗ trợ tổ thông tin truyền thông giáo dục sức khỏe; Hỗ trợ mảng cải tiến chất lượng dịch vụ trong công tác chăm sóc khách hàng như xây dựng, cải tiến quy trình,...
Thực hiện một số công việc khác khi Trưởng phòng giao.

2

Kế toán viên 
06.031

Thu viện phí/ Kế toán

2

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính Kế toán.
- Các tiêu chuẩn khác theo Quy định tại Điều 5 của Thông tư Số 09/2010/TT-BNV ngày 11/09/2010 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.
+ Ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 và tương đương hoặc chứng chỉ anh văn trình độ B trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
+ Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; hoặc tin học chứng chỉ A trở lên theo quy định tại Điều 23, Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 trước ngày 10/8/2016.

Kiểm tra và truyền số liệu bảo hiểm y tế (bệnh nhân nội trú, ngoại trú) lên cổng điện tử bảo hiểm xã hội theo ngày; Kiểm soát chi phí điều trị ngoại trú, điều trị nội trú của bộ phận tính viện phí trước khi người bệnh làm thủ tục thanh toán xuất viện; Báo cáo chi tiết, tổng hợp chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nội trú người lớn, nội trú nhi và ngoại trú nhi; Khóa số liệu và xuất biên lai bảo hiểm y tế; Cập nhật các chính sách, chế độ bảo hiểm y tế và những qui định mới để phổ biến cho mọi thành viên cùng nắm; Chuẩn bị hồ sơ thanh toán phục vụ công tác giám định tập trung hàng tháng, hàng quý của giám định viên tại bệnh viện; Kiểm tra kết quả giám định; Soạn công văn có liên quan đến công việc bảo hiểm y tế; Xác minh lại các trường hợp mã thẻ bảo hiểm y tế khi có văn bản yêu cầu của bảo hiểm xã hội; Sắp xếp hồ sơ bảo hiểm y tế hàng ngày và gửi kho lưu trữ.

3

Kỹ sư hạng III (chuyên ngành thuộc lĩnh vực y tế)
 V.05.02.07

Kỹ sư chuyên ngành thuộc lĩnh vực y tế

2

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ sinh học
- Các tiêu chuẩn khác theo Quy định tại Điều 10 Thông tư số 24/2014/TTLT- BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ về chức trách, nhiệm vụ của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.
+ Ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 và tương đương hoặc chứng chỉ anh văn trình độ B trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
+ Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; hoặc tin học chứng chỉ A trở lên theo quy định tại Điều 23, Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 trước ngày 10/8/2016.

Hỗ trợ thực hiện các qui trình xét nghiệm chẩn đoán bệnh Thalassaemia, Rubella, CMV trên mẫu máu, mẫu ối và mẫu gai nhau; các qui trình xét nghiệm QF-PCR trên mẫu gai nhau, dây rốn, mô thai sẩy và quy trình xét nghiệm karyotype trên các mẫu  ối và ối nhiễm máu (QF -PCR, thalassemia, DiGeorge), thay môi trường. Hỗ trợ công tác giám sát các trường hợp nhiễm khuẩn tại bệnh viện; hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm nước rửa tay phẫu thuật, thủ thuật tại bệnh viện.  Tham gia nghiên cứu tài liệu chuyên môn-NCKH. Thực hiện một số công việc khác khi Trưởng phòng giao.

4

Kỹ sư hạng III  

Kỹ sư công trình, hạ tầng đồ thị

2

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật công trình, Kỹ thuật hạ tầng đô thị
- Các tiêu chuẩn khác theo Quy định tại Điều 10 Thông tư số 24/2014/TTLT- BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ về chức trách, nhiệm vụ của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.
+ Ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 và tương đương hoặc chứng chỉ anh văn trình độ B trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
+ Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; hoặc tin học chứng chỉ A trở lên theo quy định tại Điều 23, Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 trước ngày 10/8/2016.

Khảo sát, thực hiện công tác cải tạo sửa chữa  xây dựng của bệnh viện. Thực hiện theo dõi, giám sát tiến độ, chất lượng các công trình và dự án được giao; Thực hiện công việc theo sự  phân công của Trưởng, Phó phòng và Trưởng bộ phận XDCB; Thực hiện các thủ tục có liên quan đến dự án; Phối hợp cùng với các đơn vị có liên quan thực hiện việc quản lý dự án; Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định; Thực hiện đầy đủ, chính xác, chất lượng các công việc đúng theo qui trình, qui định, hướng dẫn công việc; Lưu trữ hồ sơ theo các qui định của Nhà Nước; Ghi nhận hồ sơ kết quả thực hiện công việc đầy đủ, chính xác.

5

Kỹ thuật viên hạng IV
V.05.02.08

Kỹ thuật viên phòng công nghệ thông tin

1

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp cao đẳng thực hành kỹ thuật phần mềm. 
- Các tiêu chuẩn khác theo Quy định tại Điều 10 Thông tư số 24/2014/TTLT- BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ về chức trách, nhiệm vụ của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.
+ Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 và tương đương hoặc chứng chỉ anh văn trình độ A trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
+ Trình độ tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; hoặc tin học chứng chỉ A trở lên theo quy định tại Điều 23, Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 trước ngày 10/8/2016.

Quản trị mạng, bảo trì sửa chữa; Thực hiện công tác bảo trì sữa chữa, kỹ thuật hình ảnh của bệnh viện; Bàn giao thiết bị cho các khoa phòng, bảo trì, sửa chữa máy tính, thanh lý. 
Thực hiện một số công việc khác khi Trưởng phòng giao.

6

Bác sĩ hạng III
V.08.01.03

Bác sĩ sản phụ khoa

15

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp bác sĩ, trình độ từ đại học, chuyên khoa 1/ thạc sĩ trở lên đúng chuyên ngành
- Các tiêu chuẩn khác theo Quy định tại Điều 6 của Thông tư liên tịch Số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.
+ Ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 và tương đương hoặc chứng chỉ anh văn trình độ B trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
+ Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; hoặc tin học chứng chỉ A trở lên theo quy định tại Điều 23, Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 trước ngày 10/8/2016.

Thực hiện chẩn đoán bệnh, làm bệnh án và kê đơn điều trị, quy chế vào viện, chuyển khoa, chuyển viện, ra viện, quy chế quản lý buồng bệnh và quy chế sử dụng thuốc; Đối với những người bệnh mới vào khoa hoặc từ khoa khác chuyển đến phải thăm khám ngay, cho y lệnh về thuốc, chế độ chăm sóc, ăn uống. Trong 24 giờ phải hoàn thành bệnh án ban đầu ngay khi vào viện; Khi Bác sĩ trưởng khoa thăm khám người bệnh; Hằng ngày buổi sáng phải thăm khám từng người bệnh, cho y lệnh về thuốc, chế độ chăm sóc, ăn uống. Buổi chiều đi thăm lại người bệnh một lần nữa và cho y lệnh bổ sung khi cần thiết. Đối với người bệnh nặng phải theo dõi sát, xử lí kịp thời khi có diễn tiến bất thường; Thực hiện các thủ thuật, phẫu thuật do Bác sĩ trưởng khoa phân công. Trước khi thực hiện phải thăm khám lại, ra  lệnh chuẩn bị chu đáo để đảm bào an toàn nhất cho người bệnh; Hằng ngày cuối giờ làm việc phải ghi vào sổ giao ban cho BS thường thực những người bệnh nặng, những yêu cầu theo dõi và những y lệnh còn lại trong ngày của từng người bệnh; Tham gia công tác khám, điều trị, tái khám sau thực hiện thủ thuật, biện pháp kế hoạch gia đình; Thực hiện kỹ thuật nạo hút thai, Phá thai nội khoa; Xử lý cấp cứu khi có rủi ro tai biến xảy ra; Hướng dẫn bác sĩ, hộ sinh, học sinh, sinh viên thực tập tại khoa.

Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh

2

-Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp bác sĩ, trình độ từ đại học, chuyên khoa 1/ thạc sĩ trở lên đúng chuyên ngành
- Các tiêu chuẩn khác theo Quy định tại Điều 6 của Thông tư liên tịch Số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.
+ Ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 và tương đương hoặc chứng chỉ anh văn trình độ B trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
+ Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; hoặc tin học chứng chỉ A trở lên theo quy định tại Điều 23, Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 trước ngày 10/8/2016.

 Thực hiện quy chế công tác khoa chẩn đoán hình ảnh và quy chế quản lý sử dụng vật tư, thiết bị y tế; Chịu trách nhiệm trước bác sĩ trưởng khoa về các công việc được phân công; Thực hiện chế độ hội chẩn và xử lý đúng lúc; Tiếp đón người bệnh đến khám theo quy chế công tác khoa khám bệnh; Những trường hợp khó chẩn đoán, không rõ ràng, kỹ thuật thực hiện phức tạp phải báo cáo ngay với trưởng khoa để xin ý kiến giải quyết; Tham gia công tác tuyên truyền giáo dục bảo vệ sức khỏe cho người bệnh đến khám bệnh, phòng chống các bệnh phụ khoa và công tác dân số kế họach hóa gia đình; Hướng dẫn các kỹ thuật viên, hộ sinh trong khoa giúp người bệnh thực hiện đúng quy định kỹ thuật bệnh viện về chẩn đoán bằng hình ảnh.

Bác sĩ giải phẫu bệnh

1

-Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp bác sĩ, trình độ từ đại học, chuyên khoa 1/ thạc sĩ trở lên đúng chuyên ngành
- Các tiêu chuẩn khác theo Quy định tại Điều 6 của Thông tư liên tịch Số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.
+ Ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 và tương đương hoặc chứng chỉ anh văn trình độ B trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
+ Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; hoặc tin học chứng chỉ A trở lên theo quy định tại Điều 23, Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 trước ngày 10/8/2016.

 Chịu trách nhiệm trước bác sĩ trưởng khoa về các công việc được phân công; Cắt lọc, đọc tiêu bản chẩn đoán bệnh, dạy hoc. Thực hiện tốt quy định y đức, quy chế của bệnh viện đặc biệt phải chú ý thực hiện quy chế công tác khoa và quy chế quản lý sử dụng vật tư, thiết bị y tế;

Bác sĩ nhi

2

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp bác sĩ, trình độ từ đại học, chuyên khoa 1/ thạc sĩ trở lên đúng chuyên ngành
- Các tiêu chuẩn khác theo Quy định tại Điều 6 của Thông tư liên tịch Số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.
+ Ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 và tương đương hoặc chứng chỉ anh văn trình độ B trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
+ Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; hoặc tin học chứng chỉ A trở lên theo quy định tại Điều 23, Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 trước ngày 10/8/2016.

Thực hiện quy chế chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và kê đơn điều trị, quy chế vào viện, chuyển khoa chuyển viện, ra viện quy chế quản lí buồng bệnh, buồng thủ thuật và quy chế sử dụng thuốc; Tham gia khám bệnh nhi tại phòng khám, tại các trại hậu sản, hậu phẫu theo sự phân công của khoa; Khi bác sĩ trưởng khoa thăm khám người bệnh, có trách nhiệm báo cáo đầy đủ diễn biến của người bệnh trong quá trình điều trị để xin ý kiến hướng dẫn của trưởng khoa; Thực hiện chế độ hội chẩn theo đúng quy định đối với những trường hợp sau: người bệnh nặng , nguy kịch và người bệnh đã được chẩn đoán và điều trị thuyên chuyển chậm hoặc không có kết quả; Tham gia thường trực và theo sự phân công của phòng kế hoạch tổng hợp và bác sĩ điều hành khoa; Tham gia hội chẩn kiểm thảo tử vong khi được yêu cầu, tổng kết bệnh án cho người bệnh chuyển khoa,ra viện, chuyển viện theo quy chế; Quản lý, sử dụng, bảo quản phương tiện máy móc, trang thiết bị được phân công; phát hiện những hỏng hóc và đề xuất phương án xử lý kịp thời; chịu trách nhiệm cá nhân về tài sản được phân công quản lý.

Bác sĩ xét nghiệm di truyền y học

1

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp bác sĩ, trình độ từ đại học, chuyên khoa 1/ thạc sĩ trở lên đúng chuyên ngành.
- Các tiêu chuẩn khác theo Quy định tại Điều 6 của Thông tư liên tịch Số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.
+ Ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 và tương đương hoặc chứng chỉ anh văn trình độ B trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
+ Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; hoặc tin học chứng chỉ A trở lên theo quy định tại Điều 23, Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 trước ngày 10/8/2016.

Thực hiện quy trình kỹ thuật xét nghiệm QF-PCR trên mẫu ối; Thực hiện quy trình kỹ thuật xét nghiệm QF-PCR trên mẫu gai nhau; Thực hiện quy trình kỹ thuật xét nghiệm PCR Thalassemia trên mẫu bệnh phẩm (máu, dịch ối); Thực hiện quy trình kỹ thuật xét nghiệm MLPA, Thalassemia trên mẫu bệnh phẩm (máu, dịch ối); Thực hiện quy trình kỹ thuật xét nghiệm Sequencing Thalassemia trên mẫu bệnh phẩm (máu, dịch ối); Thực hiện quy trình kỹ thuật xét nghiệm HC DiGeorge và các bệnh di truyền hiếm; Phân tích - kiểm tra kết quả xét nghiệm PCR Thalassemia, MLPA, Sequencing Thalassemia; Phân tích, kiểm tra XN karyotype ối.
Nghiên cứu tài liệu chuyên môn-NCKH, xây dựng quy trình kỹ thuật mới; Tham gia bồi dưỡng chuyên môn và các công việc khác do Trưởng khoa phân công. 

7

Hộ sinh hạng III
V.08.06.15

Hộ sinh chăm sóc bệnh nhân

8

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp trình độ đại học đúng chuyên ngành.
 - Các tiêu chuẩn khác theo Quy định tại Điều 5 của Thông tư liên tịch Số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.
+ Ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 và tương đương hoặc chứng chỉ anh văn trình độ B trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
+ Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; hoặc tin học chứng chỉ A trở lên theo quy định tại Điều 23, Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 trước ngày 10/8/2016.

Tổ chức tiếp đón sản phụ đến khám, chờ đẻ theo quy định, của đơn vị và giới thiệu cho họ nội quy, nề nếp sinh hoạt để sản phụ nhanh chóng làm quen với môi trường mới; Bảo quản tốt thuốc men dụng cụ và tài sản của khoa phòng và của đơn vị nếu được phân công và chịu trách nhiệm cá nhân về tài sản đó; Nắm được các quy chế, quy trình, quy phạm chuyên môn kỹ thuật phục vụ chăm sóc sản phụ và nhiệm vụ chức năng của ngạch công chức hộ sinh trong một công sở của ngành y tế; Thực hiện đầy đủ, chính xác y lệnh của bác sĩ điều trị, thường xuyên theo dõi tình trạng sản phụ và trẻ sơ sinh: tổng trạng, tri giác, sinh hiệu, kịp thời báo cáo bác sĩ điều tri khi có diễn biến bất thường và ghi chép lại đầy đủ vào phiếu theo dõi phiếu chăm sóc.

8

Hộ sinh hạng IV
V.08.06.16

Hộ sinh chăm sóc bệnh nhân

32

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng đúng chuyên ngành  
 - Các tiêu chuẩn khác theo Quy định tại Điều 6 của Thông tư liên tịch Số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.
+ Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 và tương đương hoặc chứng chỉ anh văn trình độ A trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
+ Trình độ tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; hoặc tin học chứng chỉ A trở lên theo quy định tại Điều 23, Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 trước ngày 10/8/2016.

 Thực hiện quy chế chăm sóc người bệnh toàn diện, quy chế quản lý buồng bệnh và buồng thủ thuật; Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản như: lập kế hoạch chăm sóc người bệnh, uống thuốc, thực hiện kỷ thuật tiêm thuốc, truyền dịch, thay băng, đặt thông, kỷ thuật cấp cứu theo quy định vận hành, bảo quản các thiết bị y tế trong khoa theo sự phân công; Hàng ngày cuối giờ làm việc phải bàn giao người bệnh cho tour trực và ghi vào sổ những y lệnh còn lại trong ngày, những yêu cầu theo dõi, chăm sóc đối với từng người bệnh, đặc biệt là người bệnh nặng.

9

Điều dưỡng hạng III
V.08.05.12

Điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân

3

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp trình độ đại học đúng chuyên ngành.
 - Các tiêu chuẩn khác theo Quy định tại Điều 5 của Thông tư liên tịch Số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.
+ Ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 và tương đương hoặc chứng chỉ anh văn trình độ B trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
+ Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; hoặc tin học chứng chỉ A trở lên theo quy định tại Điều 23, Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 trước ngày 10/8/2016.

Thực hiện và giám sát các thành viên trong khoa thực hiện tốt quy định về y đức, quy tắc ứng xử, quy chế chuyên môn, các chỉ thị, thông tư và quy định khác; Tổ chức tiếp đón người bệnh đến khám, điều trị; Theo dõi, đánh giá toàn diện, ghi chép diễn biến hàng ngày của người bệnh, đặc biệt là những trường hợp nặng, những trường hợp cấp cứu; phát hiện và báo cáo kịp thời những diễn biến bất thường cho bác sĩ hoặc hộ sinh phụ trách xử trí; Sử dụng, bảo quản, vệ sinh phương tiện, máy móc, trang thiết bị được phân công; phát hiện những hỏng hóc và đề xuất phương án xử lý kịp thời; chịu trách nhiệm cá nhân về số thuốc và tài sản được phân công quản lý.

10

Điều dưỡng hạng IV
V.08.05.13

Điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân

12

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng đúng chuyên ngành  
 - Các tiêu chuẩn khác theo Quy định tại Điều 6 của Thông tư liên tịch Số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.
+ Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 và tương đương hoặc chứng chỉ anh văn trình độ A trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
+ Trình độ tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; hoặc tin học chứng chỉ A trở lên theo quy định tại Điều 23, Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 trước ngày 10/8/2016.

Tổ chức tiếp đón người bệnh đến khám, điều trị; Theo dõi, đánh giá toàn diện, ghi chép diễn biến hàng ngày của người bệnh, đặc biệt là những trường hợp nặng, những trường hợp cấp cứu; phát hiện và báo cáo kịp thời những diễn biến bất thường cho bác sĩ hoặc hộ sinh phụ trách xử trí; Sử dụng, bảo quản, vệ sinh phương tiện, máy móc, trang thiết bị được phân công; phát hiện những hỏng hóc và đề xuất phương án xử lý kịp thời; chịu trách nhiệm cá nhân về số thuốc và tài sản được phân công quản lý.

11

Kỹ thuật Y hạng III
V.08.07.19

1

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học kỹ thuật y học vật lý trị liệu 
- Các tiêu chuẩn khác theo Quy định tại Điều 11 của Thông tư liên tịch Số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.
+ Ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 và tương đương hoặc chứng chỉ anh văn trình độ B trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
+ Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; hoặc tin học chứng chỉ A trở lên theo quy định tại Điều 23, Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 trước ngày 10/8/2016.

Khám tầm soát  và điều trị cho trẻ em ở phòng khám Phục hồi chức năng; Tập vật lý trị liệu cho trẻ em khuyết tật Làng Hòa Bình theo chỉ định của Bác sĩ; Tham gia giảng dạy, hướng dẫn các học viên đến thực tập tại khoa theo sự phân công của Trưởng Khoa; Tham gia thực hiện công tác nghiên cứu khoa học; Thực hiện một số công việc khác khi Trưởng phòng giao.

 


Xét nghiệm

2

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xét nghiệm
- Các tiêu chuẩn khác theo Quy định tại Điều 11 của Thông tư liên tịch Số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.
+ Ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 và tương đương hoặc chứng chỉ anh văn trình độ B trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
+ Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; hoặc tin học chứng chỉ A trở lên theo quy định tại Điều 23, Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 trước ngày 10/8/2016.

Thực hiện các quy trình xét nghiệm, vận hành các thiết bị phục vụ công tác xét nghiệm, thực hiện các công việc khác khi trưởng khoa phân công.

12

Dược sĩ hạng III
V.08.08.22

Hành chính khoa

2

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành dược.
- Các tiêu chuẩn khác theo Quy định tại Điều 6 Thông tư số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược
+ Ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 và tương đương hoặc chứng chỉ anh văn trình độ B trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
+ Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; hoặc tin học chứng chỉ A trở lên theo quy định tại Điều 23, Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 trước ngày 10/8/2016.

Lập kế hoạch và thực hiện việc cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng thuốc, hóa chất, nguyên liệu, vật tư y tế tiêu hao; Tổ chức thực hiện pha chế thuốc; thực hiện công tác bảo đảm chất lượng thuốc; tham gia hội chẩn khi có yêu cầu; thông tin, tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc; giám sát kê đơn và sử dụng thuốc, đánh giá việc sử dụng thuốc; Theo dõi, tổng hợp, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc; Quản lý, hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị phục vụ cho kỹ thuật chuyên môn về dược, kiểm nghiệm, hóa sinh trong phạm vi được giao; Tham gia xây dựng quy trình, hướng dẫn chuyên môn về công tác dược; Tham gia, xây dựng tiêu chuẩn chất lượng và thẩm định phương pháp kiểm nghiệm; Tham gia công tác chỉ đạo tuyến; Chịu trách nhiệm về công tác thống kê, báo cáo; Cập nhật văn bản quy định về quản lý chuyên môn, thống kê công tác Dược tại Bệnh viện. 

13

Dược hạng IV
V.08.08.23

Thủ kho, hành chính khoa

1

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành dược.
- Các tiêu chuẩn kháctheo Quy định tại Điều 6 Thông tư số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược
+ Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 và tương đương hoặc chứng chỉ anh văn trình độ A trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
+ Trình độ tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; hoặc tin học chứng chỉ A trở lên theo quy định tại Điều 23, Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 trước ngày 10/8/2016.

Thực hiện kiểm nhập hàng nhập đúng theo quy định; Theo dõi và lưu giữ đầy đủ các chứng từ  xuất, nhập kho; Cấp phát thuốc, vaccine, HC, vật tư tiêu hao, Dịch truyền cho khoa lâm sàng, Phòng Chỉ đạo tuyến; Thực hiện công tác đối chiếu, kiểm kê hàng ngày, tháng; Mở thẻ kho theo dõi tình hình xuất, nhập, tồn kho hàng hóa; không để xảy ra thuốc quá hạn dùng; Tham gia nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, công tác huấn luyện đào tạo cho các thành viên trong khoa và học viên. 

 

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM GIA XÉT TUYỂN

1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung:

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

2. Yêu cầu về ngoại ngữ, tin học

 - Trình độ đại học :

+ Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 và tương đương hoặc chứng chỉ anh văn trình độ B trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

+ Trình độ tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; hoặc tin học chứng chỉ A trở lên theo quy định tại Điều 23, Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 trước ngày 10/8/2016.

   - Trình độ trung cấp, cao đẳng:

+ Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 và tương đương hoặc chứng chỉ anh văn trình độ A trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

+ Trình độ tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; hoặc tin học chứng chỉ A trở lên theo quy định tại Điều 23, Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 trước ngày 10/8/2016.

III. HỒ SƠ XÉT TUYỂN

- Đơn đăng ký dự xét tuyển theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV;

 - Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã - phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao chứng minh nhân dân hoặc bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sổ gốc xuất trình kèm bản chính để đối chiếu; trường hợp có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;

  - Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.

 Đối với người có giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước ngoài cấp thì giấy khám sức khỏe được sử dụng trong trường hợp Việt Nam và quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cấp giấy khám sức khỏe có điều ước hoặc thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau và thời hạn sử dụng của giấy khám sức khỏe đó không quá 06 tháng kể từ ngày được cấp. Giấy khám sức khỏe phải được dịch sang tiếng Việt có chứng thực bản dịch.

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

 Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển.

Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đơn vị sự nghiệp công lập sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

Người đứng đầu cơ quan được giao quyền tuyển dụng viên chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và chịu trách nhiệm về việc từ chối tiếp nhận hồ sơ.

IV. THỜI HẠN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

1. Thời gian:

  Từ ngày 12 tháng 11 năm 2018 đến hết ngày 14 tháng 12 năm 2018

        (Sáng từ 7g30 đến 11g, Chiều từ 13g đến 16g00).

 2. Địa điểm:

- Phòng Tổ chức Cán bộ - Bệnh viện Từ Dũ, 284 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TPHCM.

- Liên hệ: Bà Huỳnh Thị Hồng Gấm

                Ông Nguyễn Vĩnh Bình

- Sđt: (+84) 028 5404 2829 - (259, 341)

3. Lệ phí tham gia dự tuyển

Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự xét nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

V. HÌNH THỨC, NỘI DUNG XÉT TUYỂN, CÁCH TÍNH ĐIỂM XÉT TUYỂN

1. Hình thức tuyển dụng

          Xét tuyển viên chức qua hình thức phỏng vấn.

2. Xét hồ sơ dự tuyển

 Hồ sơ dự tuyển đạt yêu cầu phải thoả các điều kiện sau:

- Có đầy đủ các thành phần quy định tại mục II Thông báo này;

- Có điểm học tập và điểm tốt nghiệp, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên (theo thang điểm  100).

3. Nội dung xét tuyển

- Kết quả học tập bao gồm: Điểm học tập trung bình toàn khoá và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;

- Phỏng vấn (do Ban Kiểm tra sát hạch thực hiện) cụ thể như sau:

+ Quyền và nghĩa vụ của viên chức (quy định tại chương II Luật Viên chức);

+ Quy tắc ứng xử; Quyền và nghĩa vụ của viên chức đối với công việc thực hiện;

+ Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

4. Cách tính điểm

Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn được tính như sau:

- Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1;

- Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn xét tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1;

- Trường hợp người xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2;

- Điểm phỏng vấn tính theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

5. Cách xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm;

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm sát hạch (phỏng vấn) cao hơn là người trúng tuyển;

Trường hợp có điểm sát hạch bằng nhau thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao thẩm quyển tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau: Anh hùng lực lượng vũ trang; Anh hùng lao động; Thương binh; Người hưởng chính sách như thương binh; Con liệt sĩ; Con thương binh; Con của người hưởng chính sách như thương binh; Người dân tộc ít người; Đội viên thanh niên xung phong; Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự; Người dự tuyển là nữ;

Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao thẩm quyền tuyển dụng viên chức phỏng vấn trực tiếp và quyết định người trúng tuyển; Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho kỳ xét tuyển lần sau.

VI. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN

1. Thời gian xét tuyển dự kiến:

Từ ngày 09/01/2019 đến hết ngày 11/01/2019

2. Địa điểm xét tuyển dự kiến:

Bệnh viện Từ Dũ: 284 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TPHCM.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 của Bệnh viện Từ Dũ./.

Lưu ý: Các trường hợp không đạt yêu cầu, Bệnh viện Từ Dũ sẽ không hoàn trả lại hồ sơ. Các thông tin về tổ chức tuyển dụng được đăng trên website và bảng niêm yết của Bệnh viện Từ Dũ.