banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Buồng trứng phục hồi lại sau bao lâu

Hỏi - 30/07/2018

Tôi kích và hút trứng tháng 5 vừa rồi được 4 phôi, tôi chuyển 4 phôi nhưng không đậu. Tôi muốn kích trứng lại luôn được không.

Trả lời

Chào bạn,

Sau khi kích thích buồng trứng, buồng trứng cần nghĩ ngơi khoàng 2-3 tháng có thể kích thích lại.

Hiện tại, bạn có thể kích thích buồng trứng lại.

Chúc Vợ Chồng bạn sớm có con.

BS CKII Cù Thị Kim Loan

K. Hiếm muộn