banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

25/02/2022

Dịch vụ sinh gia đình

Sinh dịch vụ gia đình là gì?

Dịch vụ gia đình là khi mẹ bầu bước vào giai đoạn chuyển dạ hoạt động ( Cổ tử cung mở từ 4cm trở lên), mẹ bầu được nhân viên y tế chuyển vào phòng sanh riêng, lúc này có 1 thân nhân vào đồng hành cùng mẹ bầu vượt cạn, chia sẻ hạnh phúc khi đón chào thiên thần chào đời.

Áp dụng tại Khoa Sanh đối với trường hợp sanh ngả âm đạo

Giai đoạn trước khi vào chuyển dạ hoạt động (cổ tử cung mở < 4cm) thì mẹ bầu sẽ được nhân viên y tế theo dõi tại phòng chờ sinh dịch vụ.

Người thân lúc này sẽ chờ thông tin tại đơn vị chăm sóc khách hàng.