29/09/2022

Lịch làm việc các khoa khám bệnh

 

Cập nhật ngày 29/09/2022
Để biết nhiều thông tin hơn về các khu vực khám mời bạn bấm vào các đường link hướng dẫn sau:

- Khám thai dịch vụ/ hẹn giờ:
👉 https://tudu.com.vn/vn/huong-dan-dich-vu/huong-dan/kham-benh/huong-dan-kham-thai-dich-vu-tai-benh-vien-tu-du/
- Khám thai dịch vụ hẹn giờ VIP:
👉 https://tudu.com.vn/vn/huong-dan-dich-vu/huong-dan/kham-benh/kham-thai-dich-vu-vip/

- Khám thai tiền sản (thai kỳ có nguy cơ/ có bất thường):
👉 https://tudu.com.vn/vn/huong-dan-dich-vu/huong-dan/kham-benh/dich-vu-tu-van-tien-san/

- Khám phụ khoa dịch vụ/ hẹn giờ:
👉 https://tudu.com.vn/vn/huong-dan-dich-vu/huong-dan/kham-benh/huong-dan-kham-phu-khoa-dich-vu-tai-benh-vien-tu-du/

- Khám phụ khoa dịch vụ hẹn giờ VIP:
👉 https://tudu.com.vn/vn/huong-dan-dich-vu/huong-dan/kham-benh/huong-dan-kham-dich-vu-vip/

- Khám tiền mãn kinh/ mãn kinh:
👉 https://tudu.com.vn/vn/huong-dan-dich-vu/huong-dan/kham-benh/kham-tien-man-kinh-man-kinh-tai-benh-vien-tu-du-15519/

- Khám hiếm muộn:
👉 https://tudu.com.vn/vn/huong-dan-dich-vu/huong-dan/hiem-muon/huong-dan-kham-hiem-muon-tai-benh-vien-tu-du/

- Khám hiếm muộn hẹn giờ VIP:
👉 https://tudu.com.vn/vn/huong-dan-dich-vu/huong-dan/hiem-muon/kham-hen-gio-hiem-muon-vip/

- Khám nhi (khám trẻ em):
👉 https://tudu.com.vn/vn/huong-dan-dich-vu/huong-dan/kham-benh/huong-dan-kham-tre-em-dich-vu-va-tiem-ngua/

- Khám Kế hoạch gia đình:
👉  https://tudu.com.vn/vn/huong-dan-dich-vu/huong-dan/kham-benh/kham-ke-hoach-gia-dinh/