banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg

07/09/2021

Phòng Công tác xã hội

Chức năng: 

-  Chịu sự chỉ đạo , quản lý trực tiếp và toàn diện của Giám đốc Bệnh viện.

- Tổ chức các hoạt động công tác xã hội để hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho người bệnh và người nhà người bệnh

- Hỗ trợ cho nhân viên y tế trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người bệnh tại Bệnh viện.

-  Tham gia phát triển chương trình xã hội và sức khỏe cộng đồng

Nhiệm vụ: 

- Xây dựng kế hoạch phát triển hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện, trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Tổ chức các hoạt động công tác xã hội để hỗ trợ, giải quyết các vấn đề về tâm lý – xã hội cho người bệnh và gia đình người bệnh.

- Thông tin, tuyên truyền và phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Tổ chức các hoạt động gây quỹ, hỗ trợ người bệnh và bệnh viện.

- Tổ chức các sự kiện

- Đào tạo, bồi dưỡng

- Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao theo đúng quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của bệnh viện

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc bệnh viện

Năm thành lập: 8/2016

 Slogan: Tận tâm chia sẻ- Sẵn sàng phục vụ