banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg

19/11/2021

Phòng Điều dưỡng

Phòng Điều dưỡng bệnh viện Từ Dũ được thành lập vào ngày 16 tháng 9 năm 1991 với một nhân sự khởi đầu (tách ra từ phòng Kế hoạch tổng hợp) là Cô Nguyễn Ngọc Nhẫn, nữ hộ sinh trưởng bệnh viện Từ Dũ thời bấy giờ.

Trải qua 30 năm thành lập và phát triển, với 04 Trưởng phòng Điều dưỡng; tập thể điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên bệnh viện Từ Dũ luôn đồng hành trong các hoạt động của bệnh viện, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc và sự hài lòng của người bệnh.

Chức năng - Nhiệm vụ:

 

 

 

Năm thành lập:1991

 Slogan: NÂNG TẦM ĐIỀU DƯỠNG – ĐÓN NHẬN TIN YÊU