trang-trong.jpg
IMG_20170816_100848.jpg
Phòng Công nghệ thông tin

Phòng Công nghệ thông tin của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về việc quản lý, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của bệnh viện.

119532-OPU5CV-594.jpg
Phòng Quản lý chất lượng

Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện

HCQT.jpg
Phòng Hành chính quản trị

Phòng Hành chính quản trị là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác hành chính quản trị trong bệnh viện.

logo-maubvtd.jpg
Phòng Vật tư - Thiết bị y tế

- Tổ chức đấu thầu, mua sắm, sửa chữa và tổ chức thanh lý tài sản, thiết bị y tế theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Quản lý tốt việc giao nhận thiết bị y tế cho khoa phòng sử sụng theo quy định.

- Tổ chức duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế kịp thời không để trở ngại cho hoạt động chuyên môn.

logo-maubvtd.jpg
Phòng Tài chính kế toán

Phòng tài chính kế toán chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Bệnh viện. - Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác để lập dự toán. ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt. - Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí, các hoạt động dịch vụ khám chữa bệnh và sản xuất kinh doanh theo đúng quy định....

Article_5522
Phòng Kế hoạch tổng hợp

Phòng Kế hoạch tổng hợp chịu trách nhiệm về:

- Kế hoạch hoạt động của các khoa phòng.

- Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.

- Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.

logo-maubvtd.jpg
Phòng Chỉ đạo tuyến

Phòng chỉ đạo tuyến chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động công tác chỉ đạo tuyến. - Lập kế hoạch chỉ đạo tuyến dưới trình giám đốc bệnh viện phê duyệt để tổ chức thưc hiện. - Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn kỹ thuật của tuyến dưới. - Phối hợp với các chuyên khoa tổ chức thực hiện đào tạo liên tục cho cán bộ tuyến dưới, đồng thời làm tốt công tác nghiên cứu khoa học....

17554360_1371379249551483_872758770019962404_n.jpg
Phòng Tổ chức cán bộ

Tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Bệnh viện. - Căn cứ vào nhiệm vụ chung của Bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình Giám Đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện. - Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

logo-maubvtd.jpg
Phòng Điều dưỡng

Phòng Điều dưỡng tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện. - Tổ chức, chỉ đạo y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định. - Đôn đốc, kiểm tra y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật bệnh viện và quy chế bệnh viện.